podstawy lean

Zaczynamy dopiero wdrażać Lean u siebie w firmie. Co warto przeczytać na początek?

Kopalnia złota Kopalnia złota Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Ukryty skarb ukryty-skarb

Chcę poszerzyć podstawową wiedzę na temat Lean

Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Toyota Kata toyota_kata Zarządzać znaczy uczyć Zarządzać Znaczy Uczyć Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Naucz się widzieć Naucz się widzieć Leksykon Lean Leksykon Lean Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen Ukryty skarb ukryty-skarb

Szukam uniwersalnej książki na temat Lean

Kopalnia złota Kopalnia złota Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer

Mam szkolenie z podstaw Lean. Jaka książka będzie dla mnie najlepsza?

Kopalnia złota Kopalnia złota Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer

Chciałbym umieć określić i wyeliminować marnotrawstwo

Kopalnia złota Kopalnia złota Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Naucz się widzieć Naucz się widzieć Szczupłe rozwiązania Szczupłe Rozwiązania Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen Ukryty skarb ukryty-skarb

Chciałbym poznać wszystkie najważniejsze pojęcia z zakresu Lean

Kopalnia złota Kopalnia złota Leksykon Lean Leksykon Lean

motywowanie do zmian i ciągłego doskonalenia

Chcę lepiej motywować ludzi do doskonalenia i zmian

Kopalnia złota Kopalnia złota Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Toyota Kata toyota_kata Zarządzać znaczy uczyć Zarządzać Znaczy Uczyć Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Podręcznik TWI TWI Doskonalenie Niezbędnych Umiejętności Przełożonych Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen

wdrażanie zmian, kultura lean management

Jaka literatura jest poświęcona problematyce wdrażania zmian w firmie?

Kopalnia złota Kopalnia złota Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Toyota Kata toyota_kata Zarządzać znaczy uczyć Zarządzać Znaczy Uczyć Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen

Chciałbym lepiej poznać tematykę zarządzania w kulturze Lean

Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Toyota Kata toyota_kata Zarządzać znaczy uczyć Zarządzać Znaczy Uczyć Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen

narzędzia i techniki lean

Chcę skrócić czas realizacji zamówienia

Kopalnia złota Kopalnia złota Naucz się widzieć Naucz się widzieć Szczupłe rozwiązania Szczupłe Rozwiązania Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Ukryty skarb ukryty-skarb

Chcę zaprojektować i wdrożyć system ssący kanban

Kopalnia złota Kopalnia złota Poziomowany system ssący Poziomowany system ssący Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu

Chcę dobrze zorganizować logistykę wewnętrzną w swojej firmie

Logistyka wewnętrzna fabryki Logistyka wewnętrzna fabryki

Chcę poprawić efektywność gniazda lub linii

Toyota Kata toyota_kata Tworzenie ciągłego przepływu Tworzenie Ciągłego Przepływu Logistyka wewnętrzna fabryki Logistyka wewnętrzna fabryki Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen

Chcę umieć efektywnie planować, żeby zaspokajać potrzeby klienta na czas i nie tworzyć kolejek oraz zapasów

Poziomowany system ssący Poziomowany system ssący Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Ukryty skarb ukryty-skarb

Chcę umieć identyfikować marnotrawstwo i zmapować swój proces

Naucz się widzieć Naucz się widzieć Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Ukryty skarb ukryty-skarb

Chcę poznać metody zapobiegania przestojom w procesie

Kopalnia złota Kopalnia złota Tworzenie ciągłego przepływu Tworzenie Ciągłego Przepływu Logistyka wewnętrzna fabryki Logistyka wewnętrzna fabryki Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Ukryty skarb ukryty-skarb

Chcę lepiej współpracować z moimi dostawcami i klientami

Chcę usprawnić współpracę z dostawcami i klientami

Kopalnia złota Kopalnia złota Szczupłe rozwiązania Szczupłe Rozwiązania Zobaczyć całość Zobaczyć całość Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen Ukryty skarb ukryty-skarb

Chcę usprawnić logistykę zewnętrzną

Kopalnia złota Kopalnia złota Szczupłe rozwiązania Szczupłe Rozwiązania Zobaczyć całość Zobaczyć całość Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu

Lean dla najwyższego kierownictwa

Chcę zrozumieć na czym polega system Lean Management w przedsiębiorstwie

Kopalnia złota Kopalnia złota Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Zarządzać znaczy uczyć Zarządzać Znaczy Uczyć

Must read dyrektora firmy

Kopalnia złota Kopalnia złota Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Toyota Kata toyota_kata Zarządzać znaczy uczyć Zarządzać Znaczy Uczyć Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Naucz się widzieć Naucz się widzieć Szczupłe rozwiązania Szczupłe Rozwiązania Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen Ukryty skarb ukryty-skarb

Jak zarządzać i myśleć procesowo

Kopalnia złota Kopalnia złota Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Zarządzać znaczy uczyć Zarządzać Znaczy Uczyć Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Lean Management. Narodziny systemu zarządzania Naucz się widzieć Naucz się widzieć Szczupłe rozwiązania Szczupłe Rozwiązania Logistyka wewnętrzna fabryki Logistyka wewnętrzna fabryki Poziomowany system ssący Poziomowany system ssący Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen

Lean dla inżynierów

Rola inżyniera w systemie Lean

Kopalnia złota Kopalnia złota Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen

Produkcja jako system

Kopalnia złota Kopalnia złota Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Zarządzać znaczy uczyć Zarządzać Znaczy Uczyć Naucz się widzieć Naucz się widzieć Logistyka wewnętrzna fabryki Logistyka wewnętrzna fabryki Poziomowany system ssący Poziomowany system ssący Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen

Przepływy w produkcji

Kopalnia złota Kopalnia złota Naucz się widzieć Naucz się widzieć Logistyka wewnętrzna fabryki Logistyka wewnętrzna fabryki Poziomowany system ssący Poziomowany system ssący Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Tworzenie ciągłego przepływu Tworzenie Ciągłego Przepływu

Narzędzia doskonalenia produkcji

Kopalnia złota Kopalnia złota Naucz się widzieć Naucz się widzieć Tworzenie ciągłego przepływu Tworzenie Ciągłego Przepływu Logistyka wewnętrzna fabryki Logistyka wewnętrzna fabryki Podręcznik TWI TWI Doskonalenie Niezbędnych Umiejętności Przełożonych Poziomowany system ssący Poziomowany system ssący Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen

Planowanie produkcji

Zobaczyć całość Zobaczyć całość Poziomowany system ssący Poziomowany system ssący Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu

Lean dla brygadzistów, mistrzów, liderów

Chcę spowodować wzrost kompetencji moich pracowników

Podręcznik TWI TWI Doskonalenie Niezbędnych Umiejętności Przełożonych Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen

Lean w usługach

Jaka literatura zainspiruje mnie do działania w sferze usług?

Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Jak zrewolucjonizować firmę dzięki lean management Dyrektor firmy jako lean menadżer dyrektor-firmy-jako-lean-menadzer Toyota Kata toyota_kata Zarządzać znaczy uczyć Zarządzać Znaczy Uczyć Szczupłe rozwiązania Szczupłe Rozwiązania Podręcznik TWI TWI Doskonalenie Niezbędnych Umiejętności Przełożonych Przejdź na logikę przepływu Przejdź na Logikę Przepływu Warsztaty Kaizen warsztaty kaizen Ukryty skarb ukryty-skarb