IT4Lean – Rozwój aplikacji wspierających wdrażanie Lean Management

Projekt „IT4Lean – Rozwój aplikacji wspierających wdrażanie Lean Management” ma na celu opracowanie prototypowych wersji zestawu aplikacji IT. Prototypy aplikacji będą stosowane do wspomagania konsultantów, ekspertów wewnętrznych, inżynierów procesu jak również menadżerów w optymalizacji procesów produkcyjnych i usługowych. Planowany jest rozwój 3 aplikacji wspierających stosowanie różnych narzędzi Lean Management. Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich w wysokości 1 510 521,85 zł. Całkowita wartość projektu to 2 218 597,05 zł.