TARGET to projekt mający na celu opracowanie wirtualnego środowiska edukacyjnego w postaci tzw. poważnych gier komputerowych (ang. serious games) przy wykorzystaniu najnowszych metodologii kształcenia oraz najnowszych zdobyczy w zakresie dostępnych technologii informatycznych. W wyniku prac konsorcjum zrzeszającego 15 europejskich partnerów (w tym m.in. firmy SIEMENS i NOKIA), powstanie interaktywna platforma edukacyjna umożliwiająca przyspieszone (wirtualne) kształcenie umiejętności z zakresu zarządzania projektami, innowacyjnością oraz zrównoważonym rozwojem przedsiębiorstw produkcyjnych funkcjonujących na rynkach globalnych (ang. Global Sustainable Manufacturing).

W założeniach projektu leży stworzenie środowiska symulacyjnego (poważnej gry), w którym gracz będzie miał za zadanie rozwiązanie określonego problemu w firmie (np. zostanie postawiony przed wyzwaniem wdrożenia standardów zrównoważonego zarządzania przedsiębiorstwem). Podejmowanie działań i decyzji w środowisku odzwierciedlającym naturalne warunki pracy będzie możliwe dzięki interakcji gracza z wirtualnymi postaciami reprezentującymi pracowników i menadżerów firmy. Misja zakończona sukcesem będzie gwarancją pozyskania umiejętności niezbędnych do realizacji zadań określonego rodzaju. Typowe błędy popełnione w grze, korygowane będą poprzez tzw. „sztucznego mentora”, który naprowadzi gracza na właściwszą ścieżkę postępowania. W projekcie wykorzystane zostaną najnowsze zdobycze wiedzy w zakresie rozwoju zawodowego i kształcenia, w tym m.in. modelowanie kognitywne oraz threshold concepts.

Udział w najnowszych badaniach naukowych z udziałem czołowych instytucji badawczych z Europy jest realizacją misji Instytutu oraz wynikiem dążenia firmy do udziału w rozwoju najnowocześniejszych metod kształcenia zawodowego obejmujących zarówno rozwój wiedzy, jak i umiejętności zawodowych.