Czy podejście lean jest naukowe?

Kaizen, kaizen, kaizen. Nie mogę przecenić, jak ważne jest utrzymanie odpowiedniego rytmu działań kaizen. Rewolucja przemysłowa stała się rewolucją, z chwilą, gdy tempo powstawania nowych modeli i eksperymentowania eksplodowało (w przeciwieństwie do powolnej ewolucji, która miała miejsce począwszy od XIII wieku). Ta sama prawidłowość obowiązuje w odniesieniu do postępu wewnątrz firmy. Transformacja lean zaczyna być transformacją, kiedy tempo kaizenów oraz działań związanych z rozwiązywaniem problemów nagle eksploduje  (w przeciwieństwie do „biznesu jak zwykle”, który cechuje mały udział działań o charakterze ciągłego doskonalenia). Każdy mistrz przeprowadza jeden warsztat kaizen co najmniej raz w miesiącu, a każdy menadżer średniego szczebla zawsze pracuje nad jakimś raportem A3. Lean to praca! Cytując Edisona po raz kolejny: „Dobre okazje często umykają uwadze ludzi, ponieważ ubrane są w roboczy kombinezon i czuć od nich pracą.” Wasz Mistrz Gemba

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 71 798 57 33

e-mail: info@lean.org.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lean.org.pl., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.