Nasze doświadczenia we współpracy z przedsiębiorstwami branży chemicznej sięgają roku 2000. Wspieraliśmy zarówno procesy planowania zmian reorganizacyjnych jak i projekty poprawy efektywności maszyn, instalacji oraz ciągów technologicznych.

Firmy z którymi współpracowaliśmy:

Synthos, Polifarb SigmaKalon, Nobiles AkzoNobel, Backer OBR, Oriflame, Saint Gobain Weber
Przykłady projektów Lean realizowanych w branży chemicznej i uzyskane korzyści
Poprawa efektywności maszyn i jakościProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Redukcja awarii i przestojów instalacji technologicznychTPM, Lean Maintenance, Standaryzacja Pracy
Skracanie czasów przezbrojeńSMED, 5S, koło przezbrojeń
Podniesienie jakości oraz zwiększenie stabilności procesówStandaryzacja, 5S, A3 oraz system rozwiązywania problemów, TWI