Lean Enterprise Institute Polska od wielu już lat współpracuje z branżą FMCG w obszarze produkcji, a także logistyki, czy dystrybucji. Realizowane projekty dotyczyły zarówno poprawy wydajności zautomatyzowanych linii produkcyjnych, jak i prac manualnych w zakładach produkcyjnych, czy centrach dystrybucji. Realizowaliśmy także projekty doskonalące w obszarze procesów planowania i sterowania produkcją i zapasami, a także w zakresie budowania kultury ciągłego doskonalenia.

Firmy z którymi współpracowaliśmy:

Gillette, Philip Morris, Oriflame, Colgate, Coty
Przykłady projektów Lean realizowanych w branży FMCG i uzyskane korzyści
Procesy zautomatyzowane/ maszynoweProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Skrócenie czasów przestojów maszyn i urządzeńTotalne/prewencyjne utrzymanie maszyn TPM, metody rozwiązywania problemów, raporty A3
Skrócenie czasów przezbrojeńMetoda SMED
Podniesienie kompetencji operatorów produkcyjnych w zakresie utrzymania ruchuTPM, standaryzacja prac obsługowych, TWI Instruowanie Pracowników, wizualizacja i 5S
Wzrost wydajności linii zautomatyzowanych/maszynowych i poprawa dostępności wyrobówPoziomowanie produkcji, system codziennego rozwiązywania problemów i zarządzanie wizualne, metody TWI w nadzorowaniu pracy linii/maszyn
Procesy manualneProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Podniesienie wydajności procesów manualnych (np. pakowania/konfekcjonowania)Standaryzacja Pracy, bilansowanie pracy, TWI Doskonalenie Metod Pracy, wizualizacja i 5S
Wdrożenie systemu ssącego pomiędzy procesami wstępnymi a dozowaniemRóżne rodzaje systemu ssącego kanban
Gospodarka magazynowa i logistykaProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Podniesienie wydajności produkcji, obniżenie poziomu zapasów i zwiększenie ich rotacji, zmniejszenie liczby pracowników logistyki i transportu wewnętrznegoOpracowanie systemu logistyki wewnętrznej na zasadzie „pętli mleczarza”, karty Kanban, praca standaryzowana, kontrola wizualna, supermarket
Optymalizacja poziomów zapasów surowców i materiałów (obniżenie kosztów, zwiększenie płynności finansowej, lepszy nadzór nad zapasami, wyższy współczynnik rotacji zapasów)Analiza ABC/Pareto, system ssący kanban