Od 2004 roku współpracujemy z dużymi producentami z branży spożywczej, od produkcji żywności, słodyczy, aż po producentów koncentratów i napojów. Mamy największe w kraju doświadczenie w realizacji projektów dla tej branży, realizując projekty zarówno w obszarze produkcji jak i łańcucha dostaw, a także współpracując z dostawcami opakowań.

Firmy z którymi współpracowaliśmy:

MARS, Carslberg, Cadbury, Wedel, Heinz, LU, Agros Nova, Danone
Przykłady projektów Lean realizowanych w branży FMCG spożywcza i uzyskane korzyści
Słodycze, żywnośćProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Zwiększenie wydajności zautomatyzowanych linii pakującychEliminacja mikroprzestojów dzięki systemowi codziennego rozwiązywania problemów, redukcja przestojów dzięki TPM, standaryzacja czynności obsługowych
Zwiększenie wydajności manualnych linii pakowania (konfekcji)Bilansowanie pracy i standaryzacja, analiza pracy i instruowanie pracowników w oparciu o metody TWI
Redukcja czasu przezbrojeń linii pakującychSMED
Redukcja „zacięć” linii transportowych, pakowania, foliowaniaRozwiązywanie problemów w oparciu o Raporty A3, system codziennego rozwiązywanie problemów, metody instruowania pracowników i doskonalenia pracy wg TWI
Poprawa wykorzystania maszyn w procesach wstępnych (np. przygotowanie mas czekoladowych)Analiza przestojów i mikroprzestojów, poziomowanie produkcji, metody TWI
Redukcja zapasu opakowańSystem ssący typu supermarket, dostawy zewnętrzne w pętli mleczarza, redukcja czasów przezbrojeń (SMED) u dostawców
NapojeProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Poprawa stabilności parametrów procesu (dzięki temu redukcja zużycia wybranych składników)Eliminacja zmienności w procesie dzięki metodzie raportów A3 i jakości u źródła, standaryzacja czynności obsługowych, przeglądy zmianowe
Redukcja zużycia energii i mediów (np. wody w myjkach)Rozwiązywanie problemów w oparciu o Raporty A3, Idź-Zobacz-Działaj, system codziennego rozwiązywanie problemów
Redukcja błędów (np. źle przyklejona etykieta)Zasada jakości u źródła (np. poka-yoke), standaryzacja czynności obsługowych
Redukcja czasu przezbrojeń (np. monobloków)Metoda SMED
Redukcja awaryjności linii i maszynMetoda TPM
Redukcja ryzyka kontaminacjiMapowanie Strumienia Wartości po kątem ryzyka kontaminacji. Analiza i standaryzacja prac obsługowych, poka-yoke
Wyroby mleczne (jogurty, sery)Projekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Poprawa efektywności linii produkcyjnychPoziomowanie produkcji, analiza mikroprzestojów, redukcja przestojów dzięki TPM, system codziennego rozwiązywania problemów
Poprawa efektywności linii pakowaniaAnaliza mikroprzestojów, redukcja przestojów dzięki TPM, system codziennego rozwiązywania problemów
Poprawa produktywności w obszarach konfekcjiAnaliza i podział pracy, poziomowanie pracy, standaryzacja
Redukcja czasu przejściaPoziomowanie produkcji, łączenie działów produkcji z wykorzystaniem kolejek FIFO
Koncentraty, przyprawyProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Redukcja strat w procesie produkcyjnym (np. zużycie gazu, wody)Analiza strumienia wartości nakierowana na zużycie mediów, rozwiązywanie problemów w oparciu o raporty A3
Poprawa efektywności pracy związanej z obsługą maszynStandaryzacja czynności obsługowych, metody TWI do instruowania pracowników