Mamy duże doświadczenie we wspieraniu firm z branży opakowań, etykiet oraz drukarni we wdrażaniu Lean Manufacturing. Nasze unikalne kompetencje w tym zakresie wynikają nie tylko ze znajomości tej branży, ale również z wieloletniej współpracy z klientami producentów opakowań (np. z branży spożywczej), co pozwoliło nam dobrze poznać ich wymagania.

Firmy z którymi współpracowaliśmy:

Constantia Teich, Orion, Schumacher, Raflatac, Amcor
Przykłady projektów Lean realizowanych w branży opakowań i drukarni i uzyskane korzyści
Procesy zautomatyzowane/ maszynoweProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Redukcja awaryjności i mikro-przestojów maszyn i urządzeńTotalne utrzymanie maszyn TPM, proces codziennego rozwiązywania problemów, raporty A3, TWI – Instruowanie Pracowników
Skrócenie czasów przezbrojeńMetoda SMED, TWI – Instruowanie Pracowników
Wzrost wydajności linii zautomatyzowanych/maszynowych i poprawa dostępności wyrobówPoziomowanie produkcji, proces codziennego rozwiązywania problemów i zarządzanie wizualne, metody TWI w nadzorowaniu linii/maszyn
Redukcja defektów (w tym również redukcja wycinania fragmentów, ponownego przewijania wydrukowanego materiału, itp.)Jakość u źródła, standaryzacja prac obsługowych (np. przezbrojenia, kalibracji), TWI – Instruowanie Pracowników
Procesy manualne i logistykaProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Podniesienie wydajności procesów manualnychStandaryzacja Pracy, bilansowanie pracy, TWI – Doskonalenie Metod Pracy, wizualizacja i 5S
Obniżenie poziomu zapasów w toku oraz wyrobów i poprawa dostępnościSystem ssący sekwencyjny (FIFO) i/lub supermarket (kaban), praca standaryzowana, kontrola wizualna, produkcja poziomowana