Nasze doświadczenie we współpracy z firmami realizującymi produkcję jednostkową obejmowała producentów maszyn, urządzeń, pojazdów i elementów konstrukcji budowlanych. Dlatego też dysponujemy wersjami metod i narzędzi Lean Manufacturing dostosowanymi do specyfiki takiej właśnie produkcji.

Firmy z którymi współpracowaliśmy:

Meyn, Donako S.A., Bombardier, Sytec, Praefa
Przykłady projektów Lean realizowanych w produkcji jednostkowej i uzyskane korzyści
Procesy montażoweProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Poprawa efektywności pracy podczas operacji spawalniczychTWI Doskonalenie Metod Pracy
Zwiększenie elastyczności pracy oraz poprawa organizacji pracy w gniazdach montażowychStandaryzacja pracy, 5S
Ujednolicenie procesu szkolenia pracowników z prac montażowych oraz z umiejętności „czytania” rysunku technicznegoTWI Instruowanie Pracowników
Zwiększenie zdolności wytwórczychWdrożenie koncepcji kursów mleczarza w produkcji małoseryjnej 5S
Procesy obróbczeProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Skrócenie czasu przezbrojenia na maszynach CNCSMED, TWI Doskonalenie Metod Pracy
Standaryzacja procesów obsługowych maszyn CNCStandaryzacja pracy, TWI Instruowanie Pracowników
Zwiększenie liczby zleceń produkcyjnych wykonywanych na czasWizualizacja obciążeń stanowisk w ciągu tygodnia, wizualizacja postępu w realizacji dziennego planu produkcji, Identyfikacja przyczyn niezrealizowania planu, Raporty A3 do rozwiązywania problemów
Procesy cięcia, gięcia, tłoczeniaProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Zwiększenie ilości zleceń produkcyjnych wykonywanych na czasWizualizacja obciążeń stanowisk w ciągu tygodnia, wizualizacja postępu w realizacji dziennego planu produkcji, Identyfikacja przyczyn niezrealizowania planu, Raporty A3 do rozwiązywania problemów
Zwiększenie wydajności maszynRedukcja czasów przezbrojeń (SMED), dostawy arkuszy blach w pętlach mleczarza
Poprawa efektywności maszynTPM
Produkcja prefabrykatów dla budownictwaProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Zwiększenie produktywności prac manualnychTWI Doskonalenie Metod Pracy, Analiza Procesu i Standaryzacja Pracy, 5S, bilansowanie pracy
Redukcja awaryjności maszynTPM, eliminacja przyczyn awarii w oparciu o metodę A3
Redukcja odpadu oraz liczby poprawWizualne monitorowanie problemów, analiza przyczyn źródłowych problemów (A3, 5M), jakość u źródła (np. poka yoke), standaryzacja pracy