Współpracowaliśmy z szeregiem firm produkujących na potrzeby branży budowlanej, począwszy od produkcji materiałów budowlanych, poprzez produkcję prefabrykatów, gotowych domów, aż po firmy wytwarzające stolarkę i elementy wykończania wnętrz.

Firmy z którymi współpracowaliśmy:

NB Polska (Velux), FudMen, Wienerberger, Praefa, CMC Zawiercie, Decora, Saint – Gobain Weber, Logstor, Sytec
Przykłady projektów Lean realizowanych w branży produkcji na potrzeby budownictwa i domów oraz uzyskane korzyści
Produkcja materiałów budowlanych (np. cegła, gzymsy, pręty budowlane)Projekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Redukcja liczby awarii w procesie wytwarzania cegłyTPM
Redukcja czasu realizacji zamówienia / zmniejszenie zapasów, redukcja wielkości partii produkcyjnych, poprawa dostępności komponentówSystem ssący i kanban, supermarkety, System 5s, warsztaty kaizen
Redukcja ilości popraw (wad jakościowych)Raporty A3, (5x dlaczego, diagram Ishikawy, wykres Pareto), godzinowe tablice spływu
Redukcja awaryjności maszyn i urządzeńRaporty A3, (5x dlaczego, diagram Ishikawy, wykres Pareto), elementy TPM
Wzrost efektywności pracy manualnej dzięki poprawie organizacji i ergonomii stanowisk roboczych5S, diagram spaghetti, TWI – Metody Pracy, Standaryzacja pracy, Mapowanie Strumienia Wartości (Produkcja), Balansowanie/Poziomowanie produkcji
Produkcja stolarkiProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Skrócenie czasu instruktażu stanowiskowego operatorów (nowych i obecnych) na linii montażowej okienInstruowanie Pracowników z programu TWI
Poprawa produktywności prac manualnychSystem 5S, Standaryzacja pracy, metody TWI
Zwiększenie efektywności pracy maszynSMED, TPM
Produkcja elementów wykończeniowych (np. farba, panele, płytki)Projekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Poprawa efektywności maszynTPM, SMED, analiza i rozwiązywanie problemów związanych z mikro przestojami
Poprawa organizacji prac manualnych (np. odbieranie produktów z linii)5S, TWI, Standaryzacja Pracy
Redukcja odpaduAnaliza i rozwiązywanie problemów (np. w oparciu o raporty A3)
Produkcja prefabrykatów i domówProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Redukcja czasu projektowania (np. domu)Mapowanie Strumienia Wartości, jakość u źródła w procesie analizy wymagań klienta, ciągły przepływ, standaryzacja wybranych czynności, poprawa weryfikacji i walidacji na poszczególnych etapach projektu
Wizualizacja i poprawa organizacji pracy w biurach (Dział Projektowy, Kadry, etc.)System 5S w biurze i na serwerze, standaryzacja wybranych czynności, TWI
Redukcja czasu wytwarzania komponentów budowlanych od rysunku do wysyłkiMapowanie Strumienia Wartości (Produkcja), poziomowanie produkcji
Zwiększenie produktywności prac manualnychTWI Doskonalenie Metod Pracy, Analiza Procesu i Standaryzacja Pracy, 5S, bilansowanie pracy
Redukcja awaryjności maszynTPM, eliminacja przyczyn awarii w oparciu o metodę A3
Redukcja odpadu oraz liczby poprawWizualne monitorowanie problemów, analiza przyczyn źródłowych problemów (A3, 5M), jakość u źródła (np. Poka – Yoke), standaryzacja pracy