Nasz instytut ma unikalne doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów dla branży hutniczej i wydobywczej. Obejmuje to zarówno projekty nakierowane na zwiększenie stopnia wykorzystania maszyn i urządzeń, jak i związane z planowaniem i sterowaniem produkcją i zapasami.

Firmy z którymi współpracowaliśmy:

KGHM, Commercial Metal Company CMC, Saint – Gobain Weber, Guardian
Przykłady projektów Lean realizowanych w branży przemysłu wydobywczego i hutniczego i uzyskane korzyści
Poprawa wykorzystania maszyn i urządzeńProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Redukcja awaryjności maszyn i urządzeń (np. pieców hutniczych, transporterów i pojazdów w kopalni)Totalne Produktywne Utrzymanie Maszyn TPM, projekty doskonalące z wykorzystaniem raportów A3
Redukcja czasów przezbrojeń, redukcja czasu przygotowania narzędzi (np. na liniach walcowania)Krótkie przezbrojenia SMED, analiza pracy z wykorzystaniem metody TWI Doskonalenie Pracy
Redukcja odpadów, redukcja zużycia surowców (np. poprzez większą stabilizację i powtarzalność procesów zachodzących w piecach hutniczych)Codzienny system rozwiązywania problemów, standaryzacja procedur reakcji, typowe problemy w procesie z wykorzystaniem metod TWI, projekty doskonalące w oparciu o raporty A3
Poprawa efektywności pracy i bezpieczeństwaProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Redukcja wypadków oraz zdarzeń potencjalnie wypadkowychMetoda TWI – Bezpieczeństwo Pracy, raporty A3 dostosowane do zagadnień bezpieczeństwa pracy, sterowanie wizualne
Redukcja czasów przemieszczania się, szukania, przygotowywania, redukcja ryzyka błędów ludzkichAnalizy pracy z wykorzystaniem tzw. analizy procesu, usprawnianie pracy w oparciu o Standaryzację Pracy, lepsza organizacja miejsca pracy z wykorzystaniem 5S. Metoda Poka-Yoke do redukcji błędów ludzkich
Redukcja czasu szkolenia nowych pracownikówMetoda TWI – Instruowanie Pracowników, Standaryzacja Pracy
Poprawa przepływu materiałówProjekty doskonalące/korzyściWykorzystane narzędzia i metody Lean
Poprawa realizacji produkcji na czas względem popytu (zarówno z rynku, generowanego przez klienta, jak i np. z kopalni w postaci dziennego urobku).Różne rodzaje systemu ssącego, metoda sita Glendaya do analizy portfolio, poziomowanie produkcji i określanie procedur sterowania produkcją.

Komentarz
W związku z tym, że wymienione w lewej kolumnie cele są mocno powiązane ze sobą, zwykle realizowane są w ramach jednego, wspólnego projektu.

Skrócenie czasu realizacji zamówień (np. w hutach na pręty, arkusze o konkretnych parametrach)
Redukcja zapasu wyrobów gotowych
Poprawa efektywności produkcji poprzez powtarzalny plan produkcji