Zakres analizy może obejmować jeden lub kilka poniższych obszarów:

 • ocena stanu obecnego firmy,
 • określenie potencjału poprawy w oparciu o Lean Management i
 • określenie głównych kierunków usprawniania we wszystkich lub wybranych obszarach.

Cel

 • Ocena potencjału poprawy efektywności procesów produkcyjnych i/lub logistyki wewnętrznej w powiązaniu z procesami planowania i zamawiania.
 • Ocena potencjału poprawy efektywności łańcucha dostaw/dystrybucji.
 • Ocena potencjału poprawy procesów związanych z działami rozwoju produktu, inżynierii i technologii.
 • Ocena potencjału poprawy działu utrzymania ruchu.
 • Ocena potencjału poprawy w działach administracyjnych.

SYSTEM ZARZĄDZANIA

Ocena stosowanych praktyk zarządzania i tzw. sytemu zarządzania względem najlepszych praktyk Lean Management wraz z określeniem kierunków usprawnień i oczekiwanych korzyści. Ocena taka może obejmować następujące elementy (wszystkie lub część):

 • Struktura organizacyjna i role.
 • System pomiaru efektywności, sposób określania celów i ich osiągania.
 • Codzienne praktyki zarządzania na wszystkich poziomach organizacji, obejmujące również procesy codziennego rozwiązywania problemów i doskonalenia.
 • Proces rozwoju umiejętności kadry kierowniczej względem wymagań Lean Management.
 • Proces zarządzania strategicznego, szczególnie ustalanie i kaskadowanie celów doskonalenia na niższe poziomy oraz proces realizacji celów.

KULTURA ZARZĄDZANIA

Ocena stosowanych praktyk wraz z określeniem kierunków zmian i oczekiwanych korzyści w następujących obszarach:

 • System szkoleń kadry firmy.
 • Systemy motywacji i oceny kadry firmy.
 • Strategie komunikacji, szczególnie w zakresie zarządzania zmianami.
 • Procesy zarządzania strategicznego w odniesieniu do ciągłego doskonalenia.

Metodologia i korzyści

Elementy naszego podejściaKorzyści
Sprawdzone światowe standardy i najnowsze metody.Wiarygodna analiza na tle aktualnych wymagań i najlepszych praktyk.
Doświadczenie w wielu branżach, a także w projektach nietypowych.Dostosowanie analizy do specyfiki danej firmy.
Szeroki zespół konsultantów, specjalizujących się w konkretnych obszarach funkcjonalnych firmy.Kompetentna ocena dostosowana do zakresu danego projektu.
Wieloletnie doświadczenie stałego zespołu ekspertów, ustandaryzowany proces analizy.Krótszy czas realizacji projektu i wiarygodne wyniki.