Zakres i rodzaj projektów Kaizen jest różny i indywidualnie dobierany do potrzeb danej firmy. Projekty Kaizen zwykle trwają od 2 do 3 dni oraz dodatkowe 1 -2 dni na przeglądy wdrożenia i po wdrożeniu (przegląd utrzymania zmian). Zwykle projekty przeplatają się z elementami szkoleniowymi, w ramach których uczestnicy mogą lepiej poznać narzędzia i metody Lean stosowane w danym projekcie tak, aby mogli w przyszłości podobny projekt (warsztaty) przeprowadzić samodzielnie, bez wsparcia konsultantów.

Cel

Realizacja mniejszych projektów doskonalących Kaizen i rozwój umiejętności realizacji takich projektów samodzielnie przez zespół wewnętrzny firmy w przyszłości:

  • Redukcji czasów przezbrojeń wybranych maszyn w oparciu o metodę SMED.
  • Redukcji awaryjności wybranych maszyn z wykorzystaniem elementów TPM.
  • Poprawy produktywności pracy i wydajności linii i gniazd manualnych w oparciu o analizę pracy, bilansowanie pracy, Pracę Standaryzowaną, przepływ ciągły, czy narzędzie TWI Doskonalenie Metod Pracy.
  • Poprawy organizacji wybranych stanowisk pracy w oparciu o metodę 5S.
  • Redukcji liczby braków, popraw i odpadu w oparciu o zasadę jakości u źródła (w tym Poka Yoke), metody rozwiązywania problemów i raporty A3.
  • Poprawy dostępności materiałów i/lub redukcji zapasów z wykorzystaniem różnych wariantów systemu ssącego kanban, czy dostaw zewnętrznych i wewnętrznych w pętlach mleczarza.
  • Zaprojektowania reorganizacji złożonego strumienia wartości w oparciu o metodę Mapowania Strumienia Wartości w celu realizacji strategicznych celów firmy.
  • Poprawy efektywności linii produkcyjnych z wykorzystaniem metody poziomowania produkcji.
  • Poprawy procesu dostaw komponentów do linii w oparciu o wewnętrzne pętle mleczarza.
  • Redukcji czasu szkolenia na stanowisku nowych pracowników w oparciu o metodę TWI Instruowanie Pracowników.

Metodologia i korzyści

Elementy naszego podejściaKorzyści
Najbardziej doświadczeni eksperci, specjalizujący się w konkretnych metodach Lean i w konkretnych branżach.Dostosowanie do specyfiki firmy i danego projektu Kaizen.
Część praktyczna realizowana na często trudnych obszarach w firmie.Dostosowanie do specyfiki i wyzwań danej firmy.
Zaangażowanie i jednoczesny trening zespołu wewnętrznego firmy w konkretnej metodzie Lean.Rozwój wewnętrznych specjalistów w określonej metodzie lean.
Standardowy i sprawdzony proces realizacji projektów/warsztatów Kaizen.Osiągnięcie efektu w postaci usprawnienia w stosunkowo krótkim czasie.