• Większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa we wdrażanie Lean Management i w ciągłe doskonalenie na poziomie strategicznym.
 • Zaangażowanie kadry zarządzającej na wszystkich poziomach firmy w utrzymanie zmian i ciągłe doskonalenie.
 • Wdrożenie procesu pomiaru efektywności oraz standardów zarządzania nastawionych na doskonalenie.
 • Wdrożenie procesu komunikacji wspierającego zarządzanie zmianami.

Cel

 • Wdrażanie procesu planowania strategii, nastawionej na ciągłe doskonalenie, wraz z dekompozycją celów doskonalenia na poszczególne działy i komórki wg metody Hoshin Kanri.
 • Wdrażanie systemu pomiaru efektywności, nastawionego na doskonalenie również z wykorzystaniem tablic zarządzania wizualnego.
 • Wdrażanie systemu codziennej analizy problemów i doskonalenia na poziomie zakładu, działów i zespołów z wykorzystaniem: spotkań codziennych, tablic sterowania wizualnego (wskaźniki, cele, analiza, działania, monitorowanie działań), pracy standaryzowanej przełożonych, łańcucha pomocy.
 • Rozwoj umiejętności ciągłego doskonalenia na średnich i wyższych poziomach zarządzania oraz mistrzów, brygadzistów, liderów zespołów wg koncepcji Lean Managment (m.in. z wykorzystaniem programu TWI).
 • Budowanie struktur organizacyjnych i definiowanie ról i odpowiedzialności.
 • Opracowywanie systemów motywacyjnych nastawionych na zaangażowanie.
 • Poprawa procesu komunikacji w zakresie wdrażania zmian.
 • Metodologia i korzyści

Elementy naszego podejściaKorzyści
Bardzo doświadczeni i unikalni w skali krajowej eksperci w obszarze budowania kultury lean, systemów motywacji, zarządzania strategicznego.Mniejsze ryzyko projektu, lepsze efekty.
Sprawdzone metody oparte na kombinacji działań praktycznych, coachingu i warsztatach.Zredukowane ryzyko nieprawidłowego wdrażania lean z pominięciem specyfiki danej firmy.
Stosowanie najnowszych metod, które znamy z „pierwszej ręki” dzięki współpracy ze światowymi ekspertami Lean Global Network.Większe efekty mniejszym nakładem pracy konsultantów. Wdrażanie najlepszych światowych praktyk, opartych na najnowszych koncepcjach i metodach.
Doświadczenie we współpracy z prezesami i zarządami firm.Większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa.