Wsparcie wszystkich lub tylko wybranych działań związanych z wdrożeniem korporacyjnego systemu zarządzania opartego na Lean Management.

Zakres projektu

Zakres takich projektów jest różny, począwszy od wsparcia kompleksowego wdrożenia w całej korporacji (czasem we współpracy z innymi Instytutami należącymi do Lean Global Network), poprzez współpracę z pojedynczym zakładem, aż po małe projekty, tylko w wybranych obszarach firmy. W takich sytuacjach nasz zespół ekspertów zapoznaje się szczegółowo z systemem korporacyjnym tak, aby realizowane projekty były zgodne z jego zasadami, wytycznymi, a nawet stosowanym w danej firmie słownictwem. Doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi korporacjami sprawia, że potrafimy szybko dostosować nasze metody i narzędzia do standardu danej korporacji.

Więcej informacji o tym jak prowadzimy kompleksowe projekty, albo mniejsze nakierowane na doskonalenie wybranych obszarów firmy, można znaleźć w zakładkach: