Projekty mogą obejmować zarówno projektowanie pojedynczych linii produkcyjnych z uwzględnieniem wariantowości wyrobów, a także wewnętrznych procesów logistycznych (dostarczanie komponentów do gniazd i odbieranie produktów, czy opakowań), ale również całe wydziały, czy nawet fabryki, gdzie pod uwagę należy wziąć nie tylko linie produkcyjne ale także magazyny i logistykę wewnętrzną. Elementem takich projektów jest także często wsparcie przy tworzeniu tzw. instrukcji pracy standaryzowanej, czy wizualnych systemów zarządzania wydajnością. Elementem projektu mogą być warsztaty PPP (Production Preparation Process) z wykorzystaniem makiet 1:1 (tzw. mock-ups).

Cel

  • Zwiększenie wydajności oraz produktywności.
  • Redukcja braków.
  • Redukcja zajmowanej powierzchni zarówno przez linie produkcyjne, jak i zapasy.
  • Projektowanie linii/gniazd dla nowej produkcji przenoszonej z innych lokalizacji.
  • Projektowanie linii/gniazd dla nowych produktów.

Metodologia i korzyści

Elementy naszego podejściaKorzyści
Doświadczenie w wielu branżach, a także w realizacji projektów nietypowych.Dostosowanie do specyfiki danej firmy.
Zaangażowanie zespołu wewnętrznego firmy.Uwzględnienie specyfiki firmy, szybka identyfikacja problemów i ograniczeń.
Analiza wariantowości produktów i zmienności popytu.Projektowanie linii/gniazd elastycznych.
Uwzględnienie w projekcie aspektów związanych z logistyką, metodami sterowania produkcji, częstotliwością zmian w produkcie, czy technologii.Redukcja ryzyka usprawnień punktowych i przesuwania kosztów (np. z produkcji do logistyki i odwrotnie). Projektowanie rozwiązań łatwych do modyfikacji w przyszłości.
Zaangażowanie inżynierów, mistrzów, brygadzistów w projektowaniu instrukcji pracy standaryzowanej.Łatwa reorganizacji linii w przyszłości przy zaangażowaniu zasobów wewnętrznych.