Aviva

Grupa Aviva, w Polsce (dawniej Commercial Union) działa od 1992 roku i należy do największych instytucji finansowych w naszym kraju. Obsługuje 3,5 miliona klientów i zarządza aktywami o wartości ok. 50 miliardów zł. Kluczowym obszarem działalności grupy są indywidualne ubezpieczenia na życie i długoterminowe inwestycje. Aviva oferuje również grupowe ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia majątkowe dla klientów indywidualnych i firm, fundusze inwestycyjne oraz ubezpieczenia zdrowotne. Ciekawą ofertą dla klientów indywidualnych jest pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych, sprzedawanych w systemie direct, czyli przez telefon i internet. Przez internet można również kupić krótkoterminowe ubezpieczenie turystyczne „W podróży”.
Aviva jest firmą przyjazną rodzinie – przykładem jest program Aviva dla Młodych Rodziców oraz konkurs grantowy „To dla mnie ważne” Fundacji Aviva. Jest także pierwszym ubezpieczycielem, który wprowadził dodatkowe korzyści dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny.
Wysoka jakość obsługi klienta, sprawna likwidacja szkód i wypłata oraz programy wspierające rodziny – to tylko niektóre z atutów Avivy, za jakie doceniają firmę klienci, dziennikarze i niezależni eksperci.
Osiągnięcia grupy Aviva w zakresie ubezpieczeń i inwestycji są wyróżniane i nagradzane.
Rozumiemy, że powinnością przyjaznej i nowoczesnej organizacji jest aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu zbiorowym. Harmonijnie łączymy działalność biznesową, opartą o normy etycznego postępowania, z wielostronną aktywnością na rzecz społeczeństwa.
Aviva w Polsce jest częścią międzynarodowej Grupy Aviva – szóstej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i pierwszej w Wielkiej Brytanii pod względem przychodów.

Zaawansowane metody Lean do poprawy produktywności. Prace specjalistyczne

Metody TWI do poprawy produktywności prac specjalistycznych

11-12.05.2017 Warszawa

W trakcie warsztatu uczestnicy poznają i ćwiczą metody TWI wykorzystywane do doskonalenia prac specjalistycznych, analizując i proponując usprawniania dla rzeczywistych procesów na terenie firmy usługowej – gospodarza warsztatu. Metody TWI „prowadzą za rękę” osoby doskonalące procesy usługowe i biurowe, dzięki ściśle zdefiniowanym pięciu krokom:
1. Podziel pracę na zabiegi w oparciu o Arkusz Podziału Pracy (APP).
2. Przeanalizuj każdy zabiegi w oparciu o 6 pytań.
3. Opracuj nowy sposób pracy wykorzystując algorytm metody TWI MP (Metody Pracy).
4. Wdróż nowy sposób pracy z wykorzystaniem metody TWI IP (Instruowanie Pracowników).
5. Opracuj model przeglądu i coachingu, który pozwoli utrzymać udoskonalone procesy w sposób stabilny.
Ważnym elementem metod TWI jest zaangażowanie kadry menadżerskiej i pracowników firmy w usprawnianie, dlatego metody te doskonale nadają się do firm, które chcą zwiększyć rolę tych osób w procesie doskonalenia.
Warsztat jest elementem programu certyfikowanego Lean Practitioner dla usług i biur.

sprawdź

Zaawansowane metody Lean do poprawy produktywności

Studium produktywności w usługach i biurach

07-08.11.2017 Warszawa

Uczestnicy poznają krok po kroku jak przeanalizować procesy usługowe i biurowe (w tym te skomplikowane), kiedy charakter pracy specjalistycznej jest mało powtarzalny, a popyt zmienny. Celem tej analizy jest opracowanie Studium Produktywności (ang. Capacity Study), które pozwoli odpowiedzieć na takie pytania, jak:

  • Ile osób potrzebuję w poszczególnych zespołach, a ile mam obecnie?
  • Jakie problemy i jakie operacje mają największy wpływ na produktywność pracy w danym zespole?
  • Które problemy należy eliminować, a które operacje doskonalić, aby uzyskać największy wzrost produktywności?
  • Jak zaplanować doskonalenie w perspektywie 12 miesięcy, aby osiągnąć zaplanowane cele poprawy produktywności?

Uczestnicy poznają w praktyce jak dzielić prace specjalistyczne na rodziny i warianty, jak analizować zmienny popyt (obłożenie) i bilansować względem niego liczbę pracowników, jak opracować tzw. model wielowariantowy (ang.mixed-model), aby ułatwić sobie analizę procesów mało powtarzalnych. W trakcie warsztatów dokonywane będą pomiary czasów operacji, umożliwiające właściwe zrozumienie istoty czasu przetwarzania oraz czasu traconego na marnotrawstwo zakłóceń (ang. Random Arrivals & Interventions), który w niektórych procesach pochłania nawet kilkadziesiąt procent czasu pracy. Wszystkie narzędzia zostaną przećwiczone dzięki analizie rzeczywistego procesu w firmie usługowej, która będzie gospodarzem warsztatu.

sprawdź

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej. Zamknij