BSH Łódź

Wizja BSH Łódź Oddział BSH w Łodzi cieszy się uznaniem – tworzą go pełni inspiracji pracownicy, darzący się wzajemnym szacunkiem.

Misja BSH Łódź Jesteśmy zespołem utalentowanych i pełnych inspiracji pracowników, którzy tworzą nowe technologie i rozwiązania, aby dostarczać naszym klientom doskonałe produkty i usługi spełniające ich marzenia, przy zapewnieniu wzajemnych korzyści.

Lider polskiego i europejskiego rynku AGD firma BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest polską spółką-córką niemieckiego koncernu BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH z siedzibą w Monachium. Globalne roczne obroty wynoszą ponad 10,5 mld EUR (2013), co daje mu jedną z najsilniejszych pozycji na światowym rynku urządzeń gospodarstwa domowego. BSH GmbH został utworzony w 1967 roku, jako joint venture pomiędzy firmami Robert Bosch GmbH i Siemens AG. Obecnie BSH posiada 41 fabryk w 13 państwach w Europie, USA, Ameryce Łacińskiej i Azji. Łącznie w całej globalnej sieci sprzedaży i obsługi klientów BSH, działa około 80 firm w 47 krajach, zatrudniając ok. 50.000 osób.

Polska spółka-córka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego w swoich trzech łódzkich fabrykach produkuje pralki, zmywarki, suszarki do ubrań oraz dystrybuuje sprzęt AGD marek Bosch, Siemens, Gaggenau i Zelmer. Spółka w 2013 roku osiągnęła obroty około 4,3 mld zł. BSH zatrudnia w Polsce ok. 3.500 osób. Łączna wartość polskich inwestycji na koniec 2013 roku przekroczyła 500 mln euro.

Łódzkie fabryki BSH powstawały kolejno w latach: 1994 r. (fabryka pralek), 2002 r. (fabryka zmywarek) i 2005 r. – fabryka suszarek bębnowych, która jest jedyną tego typu fabryką w koncernie. W 2007 roku uruchomiono przy fabryce suszarek Centrum Kompetencyjne dla tego produktu, w którym polscy inżynierowie opracowują nowe rozwiązania dla tego produktu. Łódź jest także dla koncernu ważnym miejscem lokowania centrów usług wspólnych. Obecnie funkcjonują one dla IT, zakupów nieprodukcyjnych i księgowości zobowiązań. BSH w Polsce posiada również dwa centra logistyczne – w Łodzi i w Bukowcu.

Fabryki BSH znajdujące się w Łodzi od lat stosują filozofię Lean Manufacturing, która jest obecna nie tylko w procesach produkcyjnych, ale także w obszarach administracyjnych. Obecnie fabryka pralek i fabryka suszarek ubiegają się o certyfikację japońskiego instytutu JIPM TPM.

BSH Polska jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. tytułu Top Employers Polska 2012, 2013 i 2014, Top Employers Europa 2014 oraz Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej. Spółka była także wielokrotnie nagradzana w plebiscycie Perły Polskiej Gospodarki.

Hoshin – Kanri – rozwinięcie strategii

Hoshin – Kanri – rozwinięcie strategii firmy

12.04.2017 Łódź

Firmy posługują się wieloma wskaźnikami ekonomicznymi, ale często brakuje im spojrzenia na nie z szerszej perspektywy, co sprawia, że ich plany rozwoju są nieprecyzyjne, a w konsekwencji trudne do zrealizowania. Technika Hoshin Kanri pozwala ustalić cele strategiczne, określić najważniejsze zadania, realne wskaźniki oraz skuteczne metody ich wdrożenia. Jej podstawą jest kaskadowanie celów na poszczególne szczeble organizacji, tak aby każdy pracownik znał i rozumiał zarówno dążenia firmy, jak i swoje obowiązki.

sprawdź

Raporty A3

Raporty A3

11.04.2017 Łódź

Raport A3 to tylko pozornie kartka papieru podzielona na rubryki – tak naprawdę to bardzo wszechstronne narzędzie planowania strategicznego, rozwiązywania problemów, zarządzania zmianami i projektami, prezentacji pomysłów oraz pracy zespołowej. Stosowanie raportów A3 buduje przede wszystkim sposób zarządzania firmą – forma oparta na cyklu PDCA zmusza do logicznego myślenia, a zasady sporządzania raportu A3 zakładają dialog między piszącym raport a odbiorcami, oraz przemyślany wybór działań i dyscyplinę wdrożenia.

sprawdź

Menedżer – coach

Jak zrobić dobry Gemba Walk

25.05.2017 Łódź

Gemba Walk to jedna z najbardziej wartościowych i zarazem skutecznych praktyk w arsenale dobrego Menadżera. Rozumiana jest jako regularna, osobista obecność lub przejście (walk) po miejscach i procesach tam, gdzie rzeczywiście powstają produkty lub usługi (gemba). Bez właściwych umiejętności łatwo jest jednak zamienić Gemba Walk w „polowanie” na problemy wywołujące niejednokrotnie popłoch wśród pracowników. Stąd tak duże znaczenie ma określenie zasad Gemba Walk oraz praktyczne opanowanie przez przełożonych reguł pozwalających obserwować procesy, wyciągać wnioski oraz kształtować właściwe postawy pracowników.

sprawdź

Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean

Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean

11-12.05.2017 Łódź

Dostawy części i materiałów z magazynu do stanowisk produkcyjnych wymagają stworzenia efektywnego systemu logistyki wewnętrznej w fabryce, obejmującego zarówno właściwie zorganizowany magazyn, jak i optymalne ścieżki transportu na hali produkcyjnej. Zamiast wydawać materiały w dużych partiach i całymi paletami, należy je dostarczać do stanowisk często i w małych ilościach oraz przewozić je nie wózkami widłowymi, ale specjalnymi ciągnikami bądź wózkami pchanymi ręcznie, kursującymi wg ustalonego rozkładu jazdy i po specjalnie wyznaczonych trasach. Taki system określany jest terminami takimi jak: „pętle mleczarza”, „pociąg”, „waterspider” lub „mizusumashi”.

sprawdź

Totalne produktywne utrzymanie ruchu TPM

TPM Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu

21-22.09.2017 Łódź

System kompleksowego produktywnego utrzymania ruchu (TPM) to całościowe podejście pozwalające zwiększyć efektywność maszyn i urządzeń. Przy zastosowaniu tej koncepcji możliwe jest osiągnięcie nie tylko bardzo niskiej awaryjności maszyn, ale także wyeliminowanie wszelkich strat obniżających ich wydajność przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. W porównaniu z tradycyjnym podejściem, w którym za funkcjonowanie maszyn i urządzeń odpowiada personel utrzymania ruchu, w TPM zadania związane z maksymalizacją efektywności maszyn i redukcją strat przypisane są wszystkim pracownikom firmy. TPM pozwala na skuteczne zarządzanie działaniami planowej konserwacji w przedsiębiorstwie oraz skrócenie czasu reakcji na awarie i przestoje maszyn.

sprawdź

Toyota Kata

Toyota Kata

07-08.12.2017 Łódź

Wiele aspektów objaśniających fenomen zarządzania Toyoty nie jest widocznych gołym okiem, choć przejawiają się one w codziennym stosowaniu praktyk kierowania ludźmi według przyjętych wzorców (czyli Kata). Kata doskonalenia jest wzorcem określającym, jak należy właściwie definiować i dochodzić do odpowiednio zdefiniowanych warunków docelowych (stanu, który chcemy osiągnąć). Kata coachingu jest z kolei wzorcem definiującym sposób, w jaki przełożony powinien właściwie kształtować u podwładnych sposób myślenia i działania niezbędny w procesie doskonalenia. Wykorzystanie rutynowych Kata do codziennej analizy i doskonalenia procesów pomaga zmienić tradycyjną firmę w organizację uczącą się.

sprawdź

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej. Zamknij