Nidec Motors & Actuators (Poland)

Japoński koncern Nidec Corporation jest wiodącym dostawcą systemów napędu precyzyjnego wykorzystywanego w wielu dziedzinach, m.in. w przemyśle IT, motoryzacyjnym, lotniczym, czy maszynowym. W Polsce firma reprezentowana jest przez Spółkę Nidec Motors & Actuators (Poland) powstałą w 2006 r. Obecnie spółka prowadzi działalność gospodarczą w Niepołomicach. W Europie Grupa Nidec jest obecna również w Niemczech i Hiszpanii.

Zarządzanie jakością w środowisku Lean

23-24.10.2018 Niepołomice

Usuwanie błędów u źródła ich powstawania (jakość wbudowana w proces) jest najtańszym i najskuteczniejszym sposobem zapewnienia jakości. W środowisku Lean oznacza to odejście od kontroli jakości produktu końcowego dzięki zastosowaniu skutecznych metod prewencji i redukcji ryzyka błędu w samym procesie wytwarzania oraz procesach wspierających w całej organizacji. W trakcie dwóch dni warsztatu omówimy zarówno filozofię jakości u źródła, z kulturą „martwienia się o jakość” przez wszystkich pracowników firmy, jak również praktyczne narzędzia ograniczające ryzyko powstania błędu, w idealnym przypadku aż do jego wyeliminowania (narzędzia i rozwiązania Poka Yoke).

sprawdź

Pracownik w organizacji Lean

05-06.06.2018 Niepołomice

Powodzenie wdrożenia Lean jest bezpośrednio zależne od motywacji i zaangażowania pracowników danej firmy. Kluczem do sukcesu jest zarówno dobry podział obowiązków między HR a przełożonych operacyjnych, jak i takie ukształtowanie „twardych” elementów systemu zarządzania ludźmi, jak struktura organizacyjna, role i zakresy odpowiedzialności, proces rekrutacji, szkolenia i rozwoju pracowników, aby sprzyjały one kształtowaniu leanowych zachowań i promowały model zarządzania oparty o dobre procesy, eliminację marnotrawstwa i ciągłe doskonalenie.

sprawdź

Skracanie czasów przezbrojeń SMED

SMED – skracanie czasów przezbrojeń

09.05.2018 Niepołomice

Metodyka SMED (Single Minute Exchange of Die) jest zbiorem technik i narzędzi umożliwiających skracanie czasów przezbrajania maszyn, urządzeń i procesów produkcyjnych. Jej celem jest przeprowadzenie każdego przezbrojenia w jednostkowej liczbie minut (mniej niż 10). Cel ten osiąga się dzięki takiemu podziałowi i uproszczeniu całego procesu, aby przezbrojenia były wykonywane, według ustalonego standardu, z użyciem jak najmniejszej liczby narzędzi, przy jak najmniejszym nakładzie pracy oraz bezpiecznie.

sprawdź

Rozwiązywanie problemów

Narzędzia rozwiązywania problemów wg Lean

15.11.2018 Niepołomice

Umiejętność dostrzegania i identyfikacji problemów jest podstawą ich sprawnego rozwiązywania. Rozwiązywanie problemów bezpośrednio po ich ujawnieniu, w miejscu ich powstawania, to najskuteczniejszy sposób ciągłego doskonalenia procesów. Jest on jednak w dużo większym stopniu analizą, niż poszukiwaniem rozwiązania (mimo, iż intuicja podpowiada nam coś zupełnie innego). Ponoć Alberta Einsteina zapytano kiedyś: „Masz godzinę na rozwiązanie problemu. Jak się do tego zabierzesz?” Jego odpowiedź brzmiała: „Poświęcę 55 minut na analizę problemu, a w ciągu ostatnich 5 minut wdrożę mój środek zaradczy.” W firmach działamy zazwyczaj zupełnie odwrotnie: po krótkim czasie spędzonym na rozpoznaniu problemu proponujemy wiele środków zaradczych, mając nadzieję, że któryś z nich rozwiąże problem, nie patrząc na to, czy znalezione rozwiązanie wyeliminuje przyczynę źródłową.

sprawdź

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej. Zamknij