Tyco Electronics Polska

Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 13 mld dolarów, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 tys. produktów w ponad 150 krajach. W 2013 TE Connectivity znalazło sie w gronie 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie wg rankingu Thomson Reuters. Zakład w Bydgoszczy jest jedną z kluczowych lokalizacji segmentu przemysłowego, specjalizując się w produkcji złącz i systemów kablowych dla takich klientów jak Siemens, Grundfos, Ericsson itp. W roku 2008 Zakład w Bydgoszczy został wyróżniony tytułem Fabryki Roku.

Tyco Electronics Poland belongs to TE Connectivity. With more than 50 years history and sales of approximately USD 13 billion, TE Connectivity is a global supplier of more than 500 000 products in more than 150 countries. In 2013 TE Connectivity has been named as one of the Top 100 Global Innovators by Thomson Reuters.
Plant in Bydgoszcz is one of the key locations of industrial segment, specializing in the production of connectors and cabling systems for customer such as Siemens, Grundfos, Ericsson etc. In 2008, the plant in Bydgoszcz was awarded with the Factory of the Year title.

Mapowanie strumienia wartości w produkcji wieloasortymentowej

Mapowanie strumienia wartości w produkcji wieloasortymentowej

06-07.12.2017 Bydgoszcz

Tematyka przeznaczona jest dla firm, które charakteryzują się dużą liczbą produkowanych wyrobów oraz dużą zmiennością popytu na nie. Firmy takie nie mogą pozwolić sobie na stworzenie dedykowanych gniazd lub linii dla poszczególnych rodzin produktów i w związku z tym zmuszone są wykorzystywać zasoby współdzielone. W tak zróżnicowanym środowisku konieczne jest stosowanie odpowiednich metod zarządzania przepływem w produkcji, rozpoczynających się od wykonania mapy strumienia wartości dla takich właśnie, bardziej skomplikowanych przypadków.

sprawdź

Totalne produktywne utrzymanie ruchu TPM

TPM Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu

26-27.04.2017 Bydgoszcz

System kompleksowego produktywnego utrzymania ruchu (TPM) to całościowe podejście pozwalające zwiększyć efektywność maszyn i urządzeń. Przy zastosowaniu tej koncepcji możliwe jest osiągnięcie nie tylko bardzo niskiej awaryjności maszyn, ale także wyeliminowanie wszelkich strat obniżających ich wydajność przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych. W porównaniu z tradycyjnym podejściem, w którym za funkcjonowanie maszyn i urządzeń odpowiada personel utrzymania ruchu, w TPM zadania związane z maksymalizacją efektywności maszyn i redukcją strat przypisane są wszystkim pracownikom firmy. TPM pozwala na skuteczne zarządzanie działaniami planowej konserwacji w przedsiębiorstwie oraz skrócenie czasu reakcji na awarie i przestoje maszyn.

sprawdź

Standaryzacja pracy

Standaryzacja pracy

14.12.2017 Bydgoszcz

Standaryzacja pracy to jedno z podstawowych narzędzi Lean Manufacturing służących poprawie stabilności i powtarzalności procesów. Jest warunkiem skutecznego doskonalenia – ułatwia dostrzeganie i usuwanie marnotrawstwa, a także przyśpiesza proces uczenia się pracowników (tylko w powtarzalnych warunkach jesteśmy w stanie dostrzec i wyeliminować nieefektywność). Dodatkowo przyczynia się do poprawy jakości pracy i zmniejszenia liczby błędów ludzkich. W szczupłym przedsiębiorstwie standaryzacja zabiegów produkcyjnych jest obowiązkiem brygadzistów i mistrzów. To oni, wraz z operatorami, powinni analizować pracę oraz opisywać na arkuszach pracy standaryzowanej najlepsze stosowane aktualnie metody. Skodyfikowany standard jest podstawą ciągłego doskonalenia wdrożonych metod pracy.

sprawdź

System 5S – organizacja miejsca pracy

System 5S – organizacja miejsca pracy

16.05.2017 Bydgoszcz

5S to zestaw metod i technik umożliwiających stworzenie oraz utrzymanie wysokiej jakości stanowisk pracy, a także jedno z podstawowych narzędzi szczupłego wytwarzania, zapewniające właściwą organizację środowiska pracy oraz doskonalenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa. 5S to również technika stabilizująca procesy. Prawidłowe zastosowanie 5S oznacza realizację koncepcji „miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu”, której przestrzeganie zapewnia wysoką produktywność, jakość i bezpieczeństwo pracy oraz stwarza podstawy do dalszego doskonalenia.

sprawdź

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej. Zamknij