Opis programu

Czołowi polscy eksperci Lean Management

Uznany certyfikat Lean Global Network i Lean Enterprise Institute Polska

Program oparty na najlepszych światowych standardach 

Green Belt: Lean Practitioner ONLINE to program certyfikowany opracowany według najlepszych światowych standardów tworzonych w ramach Lean Global Network. Adresowany jest do ekspertów ds. Lean bądź optymalizacji, kadry menadżerskiej oraz liderów zespołów w firmach produkcyjnych i usługowych. 

Po realizacji programu jego uczestnik będzie potrafił: 

 • W oparciu o dane i fakty identyfikować problemy i potencjały doskonalenia w wybranym obszarze lub procesie, które istotnie wpływają na jego wyniki
 • Na tej podstawie przeprowadzić działania doskonalące, przekładające się na znaczną poprawę wyników

Dzięki temu uczestnicy będą potrafili systematycznie poprawiać wyniki podległych im obszarów z wykorzystaniem podstawowych narzędzi doskonalenia Lean Management takich jak cykl PDCA, rozwiązywanie problemów, myślenie procesowe, „idź na gemba”, standaryzacja i usprawnianie sposobu wykonywania pracy. Cały program jest oparty na metodzie A3, która w koncepcji Lean jest ramą do do rozwiązywania problemów oraz prowadzenia projektów doskonalących o średnim i wysokim stopniu zaawansowania.

Uczestnicy w ramach poszczególnych etapów programu będą pod okiem eksperta realizować krok po kroku własny projekt doskonalący, co będzie na bieżąco dokumentowane w zwięzłej i wizualnej formie Raportu A3. Dzięki temu nauczą się zbierać i oceniać dane oraz fakty w kontekście celów stawianych dla obszaru czy procesu, wyodrębniać problemy do rozwiązania lub projekty doskonalące, które prowadzą do istotnej poprawy wyników, prawidłowo dokonywać analizy oraz szukać przyczyn źródłowych problemów i na tej podstawie proponować działania doskonalące, a także wdrażać i utrzymywać zmiany. Program kończy się realizacją projektu potwierdzonego osiągnięciem założonych wyników i zweryfikowanego przez czołowych polskich ekspertów Lean, prowadzących program.

Przebieg programu

Program realizowany jest przez 17 tygodni, w ramach których sesje wykładowe przeplatają się z realizacją własnego projektu przez uczestnika i sesjami poświęconymi omówieniu postępów w projekcie (sesje indywidualne oraz w małych grupach).

Uczestnicy otrzymują także dostęp do platformy, która umożliwia im wymianę doświadczeń pomiędzy sobą. Oprócz materiałów otrzymywanych przy okazji kolejnych sesji dostają dostęp do dodatkowych materiałów w formie opracowań, raportów, artykułów i nagrań video.  W czasie trwania programu zrealizowanych zostanie 8 sesji wykładowych (po 3 h każda) oraz 3 sesje będące konsultacją własnego projektu (dwie sesje po 1,5 godz. i jedna sesja 45 min.).  

Jeśli chcesz wziąć udział w programie jako osoba prywatna i nie masz pewności, czy będziesz mógł zrealizować projekt doskonalący w firmie, w której pracujesz – skontaktuj się z nami.

Przebieg programu:

Forma zajęć

W trakcie realizacji programu uczestnicy spotkają się z 6 formami aktywności: 

 • Wykłady online LIVE, zawierające zarówno interakcję z uczestnikami, jak i prezentację przykładów z różnych branż (produkcyjnych i usługowych) w formie studiów przypadku, zdjęć bądź filmów
 • Realizacja własnego projektu doskonalącego 
 • Konsultacje online w małych grupach, które umożliwiają wymianę doświadczeń z prowadzącymi i pomiędzy uczestnikami odnośnie realizowanych własnych projektów
 • Konsultacje indywidualne online z prowadzącymi odnośnie realizowanego własnego projektu
 • Zapoznanie się z dodatkowymi materiałami, np. artykułami lub nagraniami video 
 • Komunikacja zdalna z innymi uczestnikami i prowadzącymi za pośrednictwem udostępnionej platformy

Warunki uzyskania certyfikatu

 • Realizacja projektu doskonalącego, udokumentowanego w formie Raportu A3 wraz z potwierdzonymi uzyskanymi wynikami, a także pozytywnie zaopiniowanego przez eksperta konsultującego projekt
 • Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu w formie testu
 • Uczestnictwo we wszystkich zajęciach prowadzonych na żywo (w wyjątkowych przypadkach, w razie niemożliwości uczestniczenia w sesjach wykładowych na żywo, konieczne jest obejrzenie nagrań z sesji).

Dla kogo jest ten program?

Eksperci ds. Lean bądź optymalizacji, kadra menadżerska oraz liderzy zespołów w firmach produkcyjnych i usługowych. 

Korzyści dla uczestnika

 • Zdobycie umiejętności samodzielnej realizacji działań doskonalących istotnie przekładających się na wyniki danego obszaru czy procesu
 • Realizacja własnego projektu doskonalącego pod okiem czołowych ekspertów Lean w Polsce.
 • Uznany w Polsce i za granicą certyfikat sygnowany przez LEI Polska i Lean Global Network
 • Możliwość wymiany doświadczeń z prowadzącymi i innymi uczestnikami zarówno na sesjach w małych grupach, jak i za pośrednictwem platformy udostępnionej uczestnikom
 • Dostęp do dodatkowych materiałów w formie artykułów, opracowań, raportów i nagrań video.

Korzyści dla firmy

 • Zrealizowany przez uczestnika projekt doskonalący przekładający się istotnie na wyniki wybranego obszaru, czy procesu
 • Pozyskanie przez uczestnika umiejętności samodzielnej realizacji projektów doskonalących w przyszłości
 • Zmiana nastawienia uczestnika do problemów czy usprawnień dzięki poznaniu metod, które pozwalają eliminować problemy lub realizować usprawnienia, które wcześniej wydawały się niemożliwe do osiągnięcia

Terminy realizacji programu

Program rozpoczyna się 25 września i będzie trwał przez kolejne 17 tygodni. 

Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 12:30 – 14:00 oraz 14:30 – 16:00 (2 sesje po 1,5 godz. z przerwą 30 min.), a konsultacje projektów w terminach podanych indywidualnie każdemu uczestnikowi. W tygodniach przeznaczonych na realizację własnego projektu i konsultacje projektu nie odbywają się sesje wykładowe LIVE. 

Osobom, które NIE MOGĄ uczestniczyć w zajęciach w godzinach pracy damy możliwość odtworzenia nagrań z sesji wykładowych oraz umówienia się na sesje konsultacji projektów certyfikacyjnych z ekspertem poza godzinami pracy. Każdy taki przypadek traktujemy indywidualnie i prosimy o kontakt z nami.

Koszt uczestnictwa w programie

UWAGA! Przy zapisie do 31 lipca obowiązuje cena promocyjna: 2900,00 PLN

Cena standardowa dla zapisów od 1 sierpnia: 5000,00 PLN

(Powyższe ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć 23% VAT)

Oferujemy możliwość rozłożenia płatności za udział w programie na 3 raty płatne w 3 kolejnych miesiącach. Jeżeli chcesz skorzystać z tej opcji, skontaktuj się z nami.

Zapisy

Zapisu można dokonać wypełniając formularz zgłoszeniowy:

Link do formularza zapisu

Sylwetki ekspertów

W zależności od konkretnej grupy uczestników, program poprowadzi trzech z poniższych ekspertów.

Robert Kagan

Robert jest Członkiem Zarządu i współzałożycielem LEI Polska, szefem zespołu konsultantów. Jest charyzmatycznym liderem działań wdrożeniowych w przemyśle z zakresu Lean Management, autorem szczupłych rozwiązań dla przedsiębiorstw. Przez 20 lat zdobył ekspercką wiedzę i doświadczenia w budowaniu wartości spółek z sektorów motoryzacyjnego, spożywczego, AGD, elektronicznego, meblowego i metalowego.

Początki swojej kariery zawodowej związał z branżą motoryzacyjną i elektroniczną, wspierając dalej firmy przy dużych transformacjach, jak również w implementacji wybranych technik i metod Lean, m.in. z zakresu gemba walk, zarządzania wizualnego, audytów kierowniczych czy systemów sugestii pracowniczych. Pracuje z kadrą kierowniczą przedsiębiorstw dla lepszego zarządzania zmianami organizacyjnymi. W ostatnich latach przeszkolił ponad 5000 praktyków z przemysłu.

Swoje doświadczenia wdrożeniowe opisał jako współautor w poczytnej książce „Na rozdrożach Lean Management”, będącej swoistym poradnikiem transformacji firm, jak również w serii artykułów publikowanych przez Planet Lean pod egidą Lean Global Network. Robert jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Mensa Polska.

Doświadczenie doradcze

Współpracował m. in. z: Volvo, 3M, Whirlpool, MAN Truck&Bus, Volkswagen, Rolls-Royce, General Electric, Gillette, Carlsberg, Faurecia, Bella, Oriflame, Autoliv, Synthos, Wedel, Philips, PhilipMorris, Mondelez, Electrolux.

Małgorzata Jakubik

Doświadczenie menadżerskie

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w międzynarodowych korporacjach International Paper i General Motors. W zakładzie Opla w Gliwicach, działającym w oparciu o pełny system Lean, kierowała procesem tworzenia i realizacji szkoleń  oraz Działem Jakości Operacyjnej.  Jako menadżer Lean na Europę koordynowała pracę zespołu ekspertów z wiodących zakładów GM Europe w procesie  audytowania i wsparcia wdrożenia Lean w zakładach korporacji.

Specjalizuje się w praktycznych transformacjach Lean, szczególnie poprzez budowanie i modyfikacje systemów: celów strategicznych i zarządzanie wskaźnikami (Hoshin Kanri), pomysłów pracowniczych Kaizen, rozwiązywania problemów, budowania kompetencji i motywacji pracowników. Jest ekspertem z zakresu metod TWI,  rozwiązywania problemów, metody Toyota Kata oraz innych narzędzi standaryzacji i doskonalenia procesów.

Doświadczenie doradcze

Współpracowała m.in. z: Fabryki Mebli Forte, Cranfield Foundry, Schumacher Packaging, Constantia Teich, BSH, Agros Nova, Bella, Rockwool, Gatx/Wagon Service Ostróda, Etisoft, Dr Irena Eris, Precision Machine Parts, Sitech, Sempertrans, Wienerberger, Velux, Ultimo, Philip Morris, Philips Lighting (obecnie: Signify Poland).

Maurycy Szkolnicki

Doświadczenie menadżerskie

Zanim dołączył do zespołu LEI Polska pracował przez piętnaście lat w przemyśle maszynowym i FMCG. Doświadczenie we wdrażaniu Lean zdobywał, pracując na różnych stanowiskach, począwszy od  koordynatora ds. TPM, poprzez dyrektora produkcji, aż do członka zespołu tworzącego korporacyjny system produkcyjny. Posiada duże doświadczenie w pracy w środowisku wielokulturowym. Współtworzył i wdrażał standardy korporacyjne na poziomie globalnym wzorowane na Toyota Production System. Posiada międzynarodowy certyfikat Black Belt Six Sigma.

Specjalizuje się w praktycznych transformacjach Lean, w szczególności: budowaniu stabilności procesów oraz w metodach rozwiązywania problemów (między innymi standaryzacji, 5S, TPM, SMED), reorganizacji przepływu (mapowaniu i doskonaleniu strumieni wartości), wdrażaniu kultury ciągłego doskonalenia.

Doświadczenie doradcze

Współpracował m. in. z: Animex, Diehl Controls, Donaldson, Etisoft, Famot, Frohe, Govecs, Inter-Metal, Meyn, Nutricia, Oriflame, Primo Profile, Roto Okna Dachowe, Schumacher Packaging, Sempertrans, Stora Enso, Wavin, Wiennerberger, Zakład produkcyjny Automatyki Sieciowej.

Agnieszka Fonfara

Doświadczenie menadżerskie

Kilkanaście lat pracowała w przedsiębiorstwach sektora spożywczego takich jak: Terravita, Lisner i Nestle Polska. Doświadczenie zdobywała w działach jakości, BHP, HR i ciągłego doskonalenia.  Współtworzyła strategię organizacji, strukturę celów, system audytów i rozwiązywania problemów. Odpowiedzialna była za wdrożenie struktury spotkań operacyjnych, TPM oraz wielu standardów i narzędzi korporacyjnych. Zarządzała portfelem projektów dbając o to, aby każdy z nich przebiegał zgodnie z ustalonym planem i nadanymi priorytetami. Przez kilka lat koordynowała wdrożenie Nestle Continuous Excellence dla dziewięciu fabryk koncernu, będąc jednocześnie członkiem europejskiego zespołu  wdrożeniowego. To co najbardziej ją interesuje to zintegrowane doskonalenie uwzględniające wzajemne relacje pomiędzy narzędziami ciągłego doskonalenia a systemami zapewnienia jakości i bezpieczeństwa pracowników.

Specjalizuje się w szczególności w: skracaniu czasów przezbrojeń z wykorzystaniem metody SMED, rozwiązywaniu problemów w relacjach z pracownikami wg TWI, budowaniu systemu codziennego rozwiązywania problemów, TPM, Gemba Walk.

Doświadczenie doradcze

Współpracowała m.in. z: Electrolux, ZF Automotive Systems, Tauron Ciepło, Japan Tobacco International, Bridgestone, Kompania Piwowarska, Coroplast, Diehl, Nidec, Neapco, Mayr, Filplast, Fabryka Mebli Forte, MEYN, Georg Utz, JMP Flowers, System-Barosz Gwimet.

Sławomir Kubiak

Doświadczenie menadżerskie 

Sławek to doświadczony menedżer z ponad 17-letnią praktyką w biznesie. Pracował na stanowiskach kierowniczych na wielu poziomach organizacji – od operacji do członka zarządu, w firmach zarówno usługowych, jak i produkcyjnych. Zarządzał dużymi zespołami oraz prowadził strategiczne projekty optymalizacyjne, transformacyjne i restrukturyzacyjne. Jest ekspertem z dziedziny poprawy efektywności i doskonalenia firm. Jeden z pionierów wdrażania Lean Management w obszarze usług w Polsce. Wdrażał Lean Management w m.in. obszarze strategii, sprzedaży, obsługi klientów oraz łańcucha dostaw. Prowadzi projekty, warsztaty oraz wspiera menedżerów w stosowaniu metod i narzędzi Lean, zarówno w zarządzaniu jak i doskonaleniu firmy. Jest skutecznym konsultantem i przekonywującym trenerem. Łączy Lean Management z innymi dobrymi praktykami osiągając bardzo dobre wyniki biznesowe Obecnie pracuje z czołowymi firmami w Polsce wdrażając Lean Management oraz realizując projekty usprawniające i transformacyjne.

Specjalizuje się w szczególności w: projektach transformacyjnych w obszarze strategii, operacji, sprzedaży i obsługi klientów, doskonaleniu i poprawie efektywności firm, wdrażaniu metody zarządzania strategicznego Hoshin Kanri, zarządzaniu i doskonaleniu procesów biznesowych z wykorzystaniem Lean, BPM i innych dobrych praktyk.

Doświadczenie doradcze 

Współpracował m.in. z: mBank, Credit Agricole, KRUK SA., Randstad, Decathlon, Jeronimo Martins, ZIBI SA, Neuca, Balluff, Diehl, Impel Centrum Usług Wspólnych, Gaspol SA, Meyn, Wkręt Met, Krispol, Dramers.

Robert Czech

Doświadczenie menadżerskie

Przez ponad 20 lat pracował w dużych organizacjach branży usługowej w Polsce, realizując projekty reorganizacyjne oraz doskonalące związane ze sprzedażą, poprawą efektywności procesów oraz rozwojem specjalistów i kadry menadżerskiej. Jako menadżer odpowiadał m.in. za sprzedaż i obsługę Klientów, biuro zarządzania projektami (PMO), szkolenia oraz rozwój procesów biznesowych w Grupie Orange i Netii. Z wykształcenia jest ekonomistą z dyplomem Executive MBA. Z doświadczenia menedżerem projektów. Z zamiłowanie psychologiem organizacji i pracy. Z połączenia wymienionych dyscyplin czerpie inspirację do rozwiązywania wspólnie z klientami problemów biznesowych, wykorzystując do tego sprawdzone w praktyce i najlepsze w tym obszarze rozwiązania Lean Management. Od ponad trzech lat rozwija produkty szkoleniowe i doradcze oraz realizuje projekty związane z wdrażaniem najlepszych praktyk Lean Management w firmach usługowych i obszarach administracyjnych firm produkcyjnych.

Specjalizuje się w szczególności we: wdrażaniu Lean Management w firmach usługowych i obszarach administracyjnych firm produkcyjnych, rozwoju i poprawie efektywności procesów biznesowych, zarządzaniu projektami, rozwoju specjalistów i kadry menadżerskiej.

Doświadczenie doradcze

Współpracował m.in. z: T-Mobile, Randstad, Grupa Żywiec, Akamai, Siemens Finanse, Sitech, Forte, Gaspol, Santander Consumer Bank.

Kontakt

Monika Kowalczyk

Monika Kowalczyk

+48 505 989 892

monika.kowalczyk@lean.org.pl