fbpx

Impel Business Solutions: Otwiera nowy rozdział w doskonaleniu procesów, zatytułowany TWI

Uzasadnienie dla projektu

 • Rynek usług dla biznesu BPO staje się coraz bardziej konkurencyjny
 • Firma Impel Business Solutions jest nastawiona na systematyczny wzrost udziałów w rynku
 • Przez ostatnie lata ciągle zwiększano efektywność świadczonych usług dzięki standaryzacji i integracji procesów i aplikacji IT
 • Dalszy wzrost efektywności realizowanych procesów wymaga coraz bardziej zaawansowanych metod i narzędzi

Impel Business Solutions

 • Branża: Business Process Outsourcing BPO w zakresie usług HR, finansów i IT
 • Ciekawostki: 7 największa firma audytorska i księgowa w Polsce (wg Warsaw Business Journal Observer)
 • Grupa: jest częścią grupy Impel, największego w Polsce dostawcy usług outsourcingowych

Wyzwania w projekcie

 

 • Zwiększenie produktywności wybranych operacji, obejmujących zarówno prace specjalistyczne (np. wprowadzanie umów do systemu) jak i eksperckie (np. praca głównych księgowych)
 • Rozwinięcie wewnętrznych kompetencji Impel Business Solutions w ciągłym doskonaleniu procesów
 • Zaangażowanie średniej kadry menadżerskiej w regularną realizację projektów doskonalących wraz ze swoimi zespołami

Korzyści

 

 • Wzrost produktywności usług poprzez skrócenie czasu przetwarzania wybranych operacji dzięki metodom TWI
 • Rozwinięcie wewnętrznych ekspertów TWI
 • Lepsze opomiarowanie usług w kontekście kosztów i produktywności oraz większa efektywność działań doskonalących dzięki wdrożeniu narzędzia Studium Produktywności

Główne kierunki działań w projekcie

Projekt przebiegał dwutorowo. Z jednej strony kadra menadżerska i doświadczeni pracownicy rozwijali umiejętności doskonalenia prac specjalistycznych i eksperckich w oparciu o metodę TWI DMP (Doskonalenie Metod Pracy) i pod okiem ekspertów LEI Polska realizowali swoje pierwsze projekty. Ich celem było nie tylko wdrożenie zmian sposobie pracy ale także ustandaryzowanie ich z wykorzystaniem metody TWI IP (Instruowanie Pracowników). Następnie kadra Impel Business Solutions samodzielnie prowadziła kolejne projekty. To umożliwiło poprawę produktywności kluczowych operacji w zakresie od kilkunastu do nawet 100%.

Drugim wątkiem projektu było opracowanie metody analizy realizowanych usług w tzw. modelu wielowariantowym. Obejmowało to podział usług na rodziny i warianty z punktu widzenia sposobu wykonania pracy (a nie zawartości merytorycznej). Dzięki temu możliwe było bardziej precyzyjne opomiarowanie usług i wykonanie Studium Produktywności dla wybranych, kluczowych zespołów. To z kolei pozwoliło precyzyjnie określić najbardziej efektywne kolejne działania doskonalące.

 

Wypowiedzi klientów

Lubię rzeczy proste w zastosowaniu, ale takie które docelowo mają realny wielki pozytywny wpływ.Zaangażowanie, praca zespołowa, kreatywność – są to trzy wartości, które bardzo cenię. Takie jest właśnie TWI. TWI – To Wielka Inspiracja do pozytywnych zmian!

Konrad Korczak, Dyrektor Operacji i Procesów Rachunkowości, Impel Business Solutions

Najważniejszymi korzyściami TWI, które zaważyły o wyborze przez nas tej a nie innej metody jest jej prostota, transparentność oraz to że u jej podstaw leży założenie, że zdolność i potencjał do doskonalenia procesu ma przede wszystkim osoba wykonująca go na co dzień. Metoda TWI pozwala wydobyć tą zdolność w zespole operatorów dzięki uporządkowanej metodyce i narzędziom wspierającym.

Katarzyna Międła, Z-ca Dyrektora ds. Personalnych, Impel Business Solutions

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

  Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
  Pełna klauzula

  Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej