Jesteśmy członkiem międzynarodowej sieci Lean Global Network zrzeszającej kilkanaście najlepszych instytutów badawczych. Wspólnie szerzymy wiedzę na temat Lean na całym świecie. Sieci LGN przewodzą Prof. Daniel Jones oraz Dr James Womack.

LGN jest organizacją typu non profit, założoną przez zrzeszające ją instytuty i zarejestrowaną w Cambridge, MA USA. Misją sieci jest przyspieszenie tworzenia i szerzenia wiedzy na temat Lean na świecie oraz wsparcie rozwoju liderów wdrażających tę wiedzę w praktyce.

Jednolite podejście predysponuje LGN do spójnego wspierania zakładów międzynarodowych korporacji rozlokowanych w różnych krajach jak i na różnych kontynentach, gdzie potrzebny jest nie tylko język danej narodowości, ale także zrozumienie kulturowych uwarunkowań.

leanglobal