fbpx

Jak uważacie: Lean i Six Sigma – razem czy osobno?

Na światowym rynku motoryzacyjnym znajdziemy informacje o możliwości wdrożenia w firmach systemu Lean i Six Sigma.

Six Sigma w trzech słowach? Stabilność procesu, precyzja działania, oszczędności. Six Sigma w jednym zdaniu? Specyficzna kultura przedsiębiorstwa, w której decyzje biznesowe podejmowane są w oparciu o liczby, dane i fakty. Zgodnie z definicją słownikową: „sigma jest to taki poziom działania, w którym na milion możliwości pojawi się tylko 3,4 wady”[1]. Poniższa opinia ta jest podzielana przez autorkę jak i przez większość teoretyków i praktyków wdrażających program Six Sigma. Twierdzą oni, że „Six Sigma to zmiana kultury firmy, strategia przełomu, skierowanie jej wysiłków na zadowolenie klientów, zwiększenie zyskowności jej działania i poprawa konkurencyjności” [2].

Definicja Lean Manufacturing pochodząca z pozycji J. Womacka i D. Jonesa „Maszyna, która zmieniła świat” brzmi: „produkcja, która daje coraz więcej, używając coraz mniej – coraz mniej ludzkiego wysiłku, mniej urządzeń, mniej czasu i mniej miejsca, dążąc równocześnie coraz bardziej do zaopatrzenia klientów w dokładnie w to co oni chcą”.

Często w firmach motoryzacyjnych wymienia się „LeanSixSigma” jednym tchem. Natomiast wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań pokazują różnicę w postrzeganiu mocnych stron Lean i Six Sigma w procesie przeprowadzanych zmian w jednej z firm motoryzacyjnych.

Czy rzeczywiście da się je połączyć i czy koniecznie trzeba je łączyć, by uzyskać przewagę konkurencyjną?

W świadomości badanych pracowników Six Sigma oceniana jest bardziej jako metoda redukcji kosztów. Jako mocną stronę obu metod przedstawiona jest poprawa i utrzymanie standardów pracy. Wyniki ankiety pokazują, że respondenci oceniają wyżej korzyści związane z poprawą organizacji pracy przy wdrażaniu Lean niż Six Sigma. Natomiast, jako mocna strona została przedstawiona korzyść zaangażowania się całej załogi w rozwiązywanie problemów na miejscu pracy. Badania potwierdzają również ponownie, że Six Sigma funkcjonuje w świadomości pracowników jako metoda statystyczna służąca doskonaleniu jakości.

Co bardzo ciekawe badania przedstawiają znaczącą różnicę w ocenie ważności korzyści związanej ze zmianą świadomości pracowników. Znacząco wyżej (56%) oceniają Six Sgma niż Lean (45%).

Z mojej perspektywy często elementy Lean Manufacturing jest składową korporacyjnych systemów produkcyjnych i jest z nimi są utożsamiane. Z drugiej strony projekt Six Sigma ma sztywną, zdefiniowaną często nową dla pracowników strukturę i właściwie stosowany dotyczy projektów przynoszących większe oszczędności.

Dlaczego tak to jest postrzegane? Czemu ludzie to tak widzą? Czy w innej firmie ludzie też to tak postrzegają? Jak myślicie, zapraszam do dyskusji w komentarzu.

Moim zdaniem umiejętne połączenie dwóch filozofii Lean i Six Sigma jest efektywnym sposobem wprowadzania zmian w firmach produkcyjnych. Jasne jest również, że odpowiedni dobór metody ma wpływ na efektywność ich wprowadzenia. No, bo czy potrzebujemy DMAIC przy zmianie layoutu…?

[1] P. Pande, R. Neumann, R. Cavanagh „Six Sigma. Sposób poprawy wyników nie tylko dla firm takich, jak GE czy Motorola”; Liber; Warszawa 2003 r.

[2] G. Eckes „Six Sigma jako trwały element kultury organizacji”; MT Biznes; Warszawa 2011 r.

Autor: Sylwia Kolinka, Lean Enterprise Institute Polska

Nie znalazłeś informacji, której szukasz? Zadzwoń lub wyślij do nas zapytanie

tel.: 506 785 310

e-mail: info@lean.org.pl

Administrator Danych Osobowych: Lean Enterprise Institute Polska sp. z o.o.
Pełna klauzula

Zapoznałem się z pełną treścią klauzuli informacyjnej