Cele programu

  • Praktyczne zapoznanie z koncepcją i narzędziami Lean Management do doskonalenia procesów usługowych i biurowych, zarówno w projektach dużych reorganizacji procesów end-to-end, jak i przy usprawniani pojedynczych prac specjalistycznych.
  • Wypracowanie umiejętności praktycznego stosowania podejścia Lean Management do identyfikowania problemów w procesach biznesowych oraz ich doskonalenia.
  • Wspieranie swojej organizacji w zwiększaniu efektywności działania, inicjowanie kultury ciągłego doskonalenia, poprawa jakości realizowanych zadań oraz wzrost satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji.
cele

Korzyści dla pracownika i pracodawcy

Absolwent programu LEAN PRACTITIONER

  1. Zyskuje praktyczne umiejętności posługiwania się metodami Lean Management i może je natychmiast wykorzystać w swoim miejscu pracy – dzięki realizacji 3 praktycznych projektów.
  2. Ma szansę na wykonywanie od zaraz kluczowych projektów doskonalących wg Lean Management dla swojej firmy – dzięki temu, że program LEAN PRACTITIONER w całości został dostosowany do świata firm usługowych i biur.
  3. Program LEAN PRACTITIONER może dokonać istotnych zmian w jego ścieżce rozwojowej – dzięki temu, że umiejętności absolwenta potwierdzili audytem eksperci Lean Enterprise Institute Polska, reprezentujący w Polsce Lean Global Network.

Pracodawca absolwenta LEAN PRACTITIONER

  1. Może natychmiast po certyfikacji LEAN PRACTITIONER zlecać absolwentowi projekty doskonalące, ponieważ zdobył on w tym programie praktyczne doświadczenie w Lean Management.
  2. Może oczekiwać, że absolwent będzie rozwijał innych pracowników w kluczowych metodach Lean, ponieważ absolwent osobiście doświadczył, jak Lean Management może udoskonalać procesy w usługach i biurach.
  3. Może oczekiwać od absolwenta szerzenia kultury ciągłego doskonalenia, ponieważ absolwent już to udowodnił w praktyce realizując 3 projekty dla realnych procesów.
cele