Wizualizacja przebiegu programu

Warsztat 1Warsztat 2Warsztat 3Projekt i audyt
Symulacja Lean dla procesów biurowych*
2 dni
Studium produktywności w usługach i biurach
2 dni
Metody TWI do poprawy produktywności prac specjalistycznych
2 dni
Indywidualny projekt TWI
oraz sesja
coachingu i audytu
(1 – 6 miesięcy)
strzalkastrzalkastrzalkastrzalka
Podstawowe narzędzia Lean Management
(8 typów marnotrawstwa, 5S, wizualne sterowanie pracą, przepływ ciągły,
system ssący kanban),
równoważenie obciążenia pracą,
jakość u źródła – POKA-YOKE)
(2 dni: teoria)
Metody obliczania liczby wymaganych pracowników w zespole i określania kierunków poprawy produktywności dla złożonych procesów, a także mało powtarzalnych i przy zmiennym popycie (High Mix Variable Demand). Prezentowane metody znacznie wykraczają poza typowe mapowanie i optymalizację procesów.)
(1 dzień: teoria)
Metody i narzędzia poprawy produktywności prac specjalistycznych, m.in.: Arkusz Podziału Pracy (APP), doskonalenie pracy wg metody TWI MP, zapis i wizualizacja standardów pracy w oparciu o metody TWI IP oraz Pracy Standaryzowanej
(1 dzień: teoria)
Indywidualny projekt TWI Uczestnik samodzielnie w swojej firmie prowadzi projekt doskonalący wybraną pracę specjalistyczną
(1 – 6 miesięcy: praktyka)
strzalkastrzalkastrzalka
1 zespołowy projekt

Wykonanie studium produktywności rzeczywistego procesu w firmie goszczącej. Określenie potencjału poprawy produktywności i kierunków zmian.
(1 dzień – praktyka)
1 zespołowy projekt

Na wybranym fragmencie rzeczywistego procesu uczestnicy analizują i doskonalą prace specjalistyczne.
(1 dzień – praktyka)
Indywidualny coaching i audyt indywidualnego projektu
W firmie uczestnika programu.
(1 dzień: praktyka) *
09-10.03.2017*
na terenie Euro Bank, LEI Polska, Wrocław
04-05.04.2017
Parker Hannifin ESSC Sp. z o.o. Centrum Usług Wspólnych, Wrocław
11-12.05.2017
Aviva, Warszawa
1-6 miesięcy po trzecim warsztacie w firmie u klienta

*Warsztat opcjonalny dla osób, które są początkujące w tematyce Lean Management w procesach usługowych i biurach.