Szkolenia połączone z wizytami i udziałem w projektach w wybranych firmach usługowych.
Po klik­nię­ciu na nazwę szko­le­nia wyświe­tli się strona pre­zen­tu­jąca szcze­góły i wszyst­kie dostępne ter­miny warsz­ta­tów. Nie zwle­kaj, wybierz szko­le­nie dla sie­bie i wejdź na wyż­szy poziom zarządzania.