Szkolenia podzielone zostały na dwie grupy. Pierwsza grupa obejmuje narzędzia i metody Lean do organizacji fabryk i samych procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, jak również do poprawy ich jakości i efektywności. Druga grupa szkoleń to warsztaty pozwalające podnieść kompetencje przełożonych dla wprowadzenia kultury Lean, pozwalającej utrzymać zmiany i przyśpieszyć proces ciągłego doskonalenia.

zorganizuj fabrykę
Poznaj podstawy Lean
symulacja lean manufacturing
Zbuduj stabilność swoich procesów
Zmniejsz przestoje maszyn
Zaplanuj reorganizację
Zbuduj jakość w organizacji
*Szkolenie szczególnie polecane dla osób z działów jakości
zbuduj kompetencje przełożonych
zbuduj kompetencje obszarów biurowych