leksykon Lean

Lean Leksykon to pierwsze zwarte wydawnictwo w języku polskim zawierające definicje zwrotów i wyrażeń powiązanych ściśle z tematyką Lean Management. Słownik zawiera przeszło 100 haseł niezbędnych do prawidłowego zrozumienia kluczowych terminów opisujących szczupłe systemy zarządzania. Leksykon stanowi absolutne „must have” dla wszystkich autorów, tłumaczy, studentów, naukowców oraz praktyków Lean Management. Poniższy katalog elektroniczny jest niepełną i skrótową wersją Leksykonu wydanego przez nasze wydawnictwo. Zapraszamy do pełnego wydania tego niezwykle przydatnego wydawnictwa do księgarni on-line