Mapa MAIKIGAMI umożliwia zidentyfikowanie kilku najistotniejszych kwestii dotyczących organizacji i realizacji procesu:

  • Kto wykonuje poszczególne działania?
  • Jaka jest sekwencja kolejnych operacji prowadzących do osiągnięcia rezultatu?
  • Jakie nośniki informacji (np. dokumenty) oraz aplikacje/systemy wykorzystywane są do przetwarzania informacji w procesie?
  • Jakie są czasy trwania poszczególnych operacji?

Na podstawie uzyskanych w trakcie obserwacji informacji oraz zgromadzonych danych zespół identyfikuje problemy i – odnosząc się do przyczyn źródłowych – opracowuje pomysły doskonalące.

W efekcie podjętych działań powstaje stan docelowy procesu, który przykładowo może:

  • składać się z mniejszej liczby operacji do wykonania, a w rezultacie
    być szybciej realizowany
  • mieć prostszy przebieg wymagających mniejszej liczby transferów pomiędzy wykonawcami
  • wymagać mniejszej liczby nośników lub aplikacji
  • gwarantować większą kompletność produktów cząstkowych na każdym etapie realizacji.