Metodę można zastosować do procesów w firmach usługowych oraz administracyjnych i biurowych w firmach produkcyjnych, w których uczestniczy od kilku do kilkunastu wykonawców realizujących działania w ramach od kilku do kilkudziesięciu operacji. Powinien to być wariant procesu operacyjnego lub podprocesu, z którym organizacja ma problemy.