W warsztacie powinien uczestniczyć zespół wraz z przełożonym oraz kluczowymi wykonawcami, który realizuje na co dzień działania w usprawnianym procesie. Liczebność zespołu nie powinna przekraczać 8 osób.