Model Transformacji Lean

Lokalizacje warsztatów 2018

katalog warsztatów 2018

harmonogram warsztatów 2018

ścieżka warsztatów 2018

Certyfikowany Lean Practitioner Program

katalog Wydawnictwa LEI Polska

folder wizerunkowy

folder wizerunkowy