LEI Polska oferuje program wsparcia przy wdrażaniu metod TWI w firmach usługowych. Program ten jest kombinacją warsztatów praktycznych i działań projektowych. W jego wyniku uczestnicy jednocześnie wdrażają usprawnienia w swojej firmie i uczą się praktycznie metod TWI, aby kontynuować potem działania doskonalące samodzielnie bez udziału konsultantów zewnętrznych.

Program TWI oferowany jest w kilku wariantach – w zależności od specyfiki firmy a także zakresu zmian jakie są do wdrożenia. Optymalna struktura programu wdrożeniowego TWI obejmuje 5 dni warsztatowych w odstępach 1-2 tygodniowych. W trakcie warsztatów i pomiędzy nimi prowadzone są działania projektowe.

program TWI

Cykl warsztatów obejmuje naukę metody usprawniania i standaryzacji operacji realizowanych w ramach procesu dostaw. Uczestnicy usprawniają oraz standaryzują wybrane operacje stosując w praktyce metodę TWI.

Zakres usprawniania i standaryzacji operacji obejmuje:

 • obserwację i analizę przebiegu wybranych operacji
 • opracowanie arkusza podziału pracy
 • identyfikację możliwych obszarów do usprawnień
 • opracowanie nowej metody wykonania operacji z wykorzystaniem arkusza podziału pracy
 • opracowanie listy propozycji do prowadzenia
 • ocenę propozycji z wykorzystaniem macierzy – efekt vs trudność wdrożenia
 • weryfikację w praktyce nowej metody i potwierdzenie zaplanowanych efektów

Po warsztatach każdy uczestnik warsztatu:

 • pozna i będzie umiał w praktyce wdrożyć narzędzia i metody doskonalenia złożonych prac analitycznych – metoda TWI MP (Doskonalenie Metod Pracy)
 • pozna i będzie potrafił w praktyce wdrożyć narzędzia i metody skutecznego instruowania stanowiskowego dla udoskonalonych i zoptymalizowanych prac stanowiskowych – metoda TWI IP (Instruowanie Pracowników)
 • pozna i będzie potrafił w praktyce wdrożyć narzędzia i metody utrzymywania i uzyskiwania stabilności udoskonalonego przebiegu prac stanowiskowych – metoda Audyt TWI
 • stworzy kulturę i stały mechanizm doskonalenia prac stanowiskowych – Tablica i Rutyna TWI
 • zaprojektuje model komunikacji zjawiska TWI i rezultaty doskonalenia w organizacji – Spotkanie Coffee TWI

 

Aby dostosować do Państwa potrzeb warsztat prosimy o kontakt z koordynatorami warsztatów dedykowanych:


Artur Olender

tel.: 71 798 57 33 wew. 12
kom.: 506 388 246
email: zamkniete@lean.org.pl

 

 

 

Tomasz Piotrowski
tel.: 71 798 57 33 wew. 12
kom.: 665 006 297
email: zamkniete@lean.org.pl