banner LPP - www LPP

2015-11-09 banner LPP - przyśpiesz zmiany

Lean Practitioner Program (LPP) jest odpowiedzią na potrzebę skutecznego rozwiązywania problemów oraz ciągłego doskonalenia, które to zadania spoczywają często na barkach osób bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Okazuje się, że nawet dobra znajomość poszczególnych narzędzi lean nie gwarantuje sukcesu w ich wdrożeniu. Dzięki programowi LPP, który uczy przez praktykę, zbudujesz zespół ekspertów będących siłą napędową programu Lean Management w Twojej organizacji oraz zyskasz wymierne efekty projektów i usprawnień wdrażanych przez uczestników w trakcie trwania programu.

 

2015-11-09 banner LPP - certyfikat (1)

Lean Practitioner Program został opracowany przez międzynarodowy zespół specjalistów współpracujących w ramach sieci Lean Global Network na bazie najlepszych światowych wzorców edukacyjnych i doświadczeń najskuteczniejszych praktyków Lean. Warsztat ten jest dostępny w formie zamkniętej, na zamówienie firmy.

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu, skutecznym zrealizowaniu swojego projektu oraz zdanym egzaminie otrzyma Certyfikat Lean Practitionera sygnowany logo Lean Global Network.

2015-11-09 banner LPP - certyfikat

2015-11-09 banner LPP - folder

folder LPP