banner LPP - www LPP

2015-11-09 banner LPP - przyśpiesz zmiany

Lean Practitioner Program (LPP) jest odpowiedzią na potrzebę skutecznego rozwiązywania problemów oraz ciągłego doskonalenia, które to zadania spoczywają często na barkach osób bez odpowiedniego przygotowania teoretycznego i praktycznego. Okazuje się, że nawet dobra znajomość poszczególnych narzędzi lean nie gwarantuje sukcesu w ich wdrożeniu. Dzięki programowi LPP, który uczy przez praktykę, zbudujesz zespół ekspertów będących siłą napędową programu Lean Management w Twojej organizacji oraz zyskasz wymierne efekty projektów i usprawnień wdrażanych przez uczestników w trakcie trwania programu.

 

2015-11-09 banner LPP - certyfikat (1)

Lean Practitioner Program został opracowany przez międzynarodowy zespół specjalistów współpracujących w ramach sieci Lean Global Network na bazie najlepszych światowych wzorców edukacyjnych i doświadczeń najskuteczniejszych praktyków Lean. Warsztat ten jest dostępny w formie zamkniętej, na zamówienie firmy.

Każdy uczestnik po ukończeniu kursu, skutecznym zrealizowaniu swojego projektu oraz zdanym egzaminie otrzyma Certyfikat Lean Practitionera sygnowany logo Lean Global Network.

2015-11-09 banner LPP - certyfikat

2015-11-09 banner LPP - folder

folder LPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kogo kierowany jest Program

2015-11-09 LPP

2015-11-09 banner LPP - adresaci

Adresatami programu są przede wszystkim osoby o dużym potencjale rozwojowym, które mają stanowić trzon grupy wdrożeniowej wprowadzającej zmiany Lean w firmie z różnych działów. Osoby te mogą pochodzić z różnych szczebli organizacji w zależności od potrzeb. Uczestnikami mogą być kierownicy, menadżerowie, specjaliści, inżynierowie, ale również nadzór produkcyjny podstawowego szczebla. Doświadczenie pokazuje, że uczestnicy pochodzący z różnych działów firmy po zakończeniu szkolenia tworzą na trwałe zgrany zespół ekspertów rozumiejących funkcjonowanie biznesu w ten sam sposób. Pomaga to przełamać tradycyjne problemy wynikające z silosowego układu organizacyjnego przedsiębiorstwa.

 

2015-11-09 banner LPP - praktycy

Program został opracowany z myślą o wykształceniu agentów zmian w organizacji – osób będących w stanie wdrażać oraz kierować w sposób praktyczny i usystematyzowany usprawnieniami w swoich firmach. Certyfikowany Lean Practitioner to osoba, która po ukończeniu programu będzie przygotowana do samodzielnego działania i wprowadzania w życie poszczególnych elementów systemu Lean Management we własnej firmie.

 

Rezultaty Programu

2015-11-09 LPP (1)

2015-11-09 banner LPP - nakłady

LPP został zaprojektowany w sposób, który wymaga od uczestników realizacji projektów doskonalących w trakcie trwania programu. Daje więc nie tylko możliwość praktycznego nauczenia się stosowania poszczególnych technik Lean Management, ale umożliwia również osiągnięcie wymiernych korzyści przez firmę w krótkim czasie.

 

2015-11-09 banner LPP - umiejętności

2015-11-09 LPP - umiejętności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg Programu

2015-11-09 banner LPP - przebieg (1)

Program Lean Practitioner to 6 dni warsztatowych (3 bloki, każdy po 2 dni), 12 tygodni samodzielnej pracy nad projektem, 3 dni przeglądu oraz konsultacji projektów realizowanych przez uczestników oraz egzamin połączony z prezentacją wyników projektów.

Warsztat tylko w formie zamkniętej na zamówienie.

 

2015-11-09 LPP - przebieg

program LPP (2)

 

Rezerwacja

Tomasz Piotrowski

Tomasz Piotrowski

+48 665 006 297

tomasz.piotrowski@lean.org.pl

Dawid Woźniakowski

Dawid Woźniakowski

+48 506 388 246

Dawid.wozniakowski@lean.org.pl