2015-11-09 LPP

2015-11-09 banner LPP - adresaci

Adresatami programu są przede wszystkim osoby o dużym potencjale rozwojowym, które mają stanowić trzon grupy wdrożeniowej wprowadzającej zmiany Lean w firmie z różnych działów. Osoby te mogą pochodzić z różnych szczebli organizacji w zależności od potrzeb. Uczestnikami mogą być kierownicy, menadżerowie, specjaliści, inżynierowie, ale również nadzór produkcyjny podstawowego szczebla. Doświadczenie pokazuje, że uczestnicy pochodzący z różnych działów firmy po zakończeniu szkolenia tworzą na trwałe zgrany zespół ekspertów rozumiejących funkcjonowanie biznesu w ten sam sposób. Pomaga to przełamać tradycyjne problemy wynikające z silosowego układu organizacyjnego przedsiębiorstwa.

 

2015-11-09 banner LPP - praktycy

Program został opracowany z myślą o wykształceniu agentów zmian w organizacji – osób będących w stanie wdrażać oraz kierować w sposób praktyczny i usystematyzowany usprawnieniami w swoich firmach. Certyfikowany Lean Practitioner to osoba, która po ukończeniu programu będzie przygotowana do samodzielnego działania i wprowadzania w życie poszczególnych elementów systemu Lean Management we własnej firmie.