Certyfikowany program
LEAN PRACTITIONER dla usług i biura
w formie otwartej

Certyfikowany program LEAN PRACTITIONER pozwala pozyskać kluczowe i praktyczne umiejętności zarządzania i doskonalenia procesów w oparciu o koncepcję Lean Management. Program składa się z trzech sesji warsztatowych, podczas których uczestnicy poznają fundamentalne metody Lean i wykonują w zespole dwa praktyczne projekty na rzeczywistych procesach firm, które goszczą program. Po zakończeniu ostatniej sesji warsztatowej uczestnicy programu wykonują indywidualny projekt polegający na usprawnieniu wcześniej wybranego procesu w swojej organizacji. Indywidualny projekt usprawnienia swoistą „pracę dyplomową” uczestnika programu. Całość programu wieńczy indywidualny coaching i audyt uczestnika programu przez konsultanta Lean Enterprise Intitute Polska (LEI Polska).

Coaching i audyt odbywają się na terenie firmy uczestnika
Celem tego coachingu i audytu jest ocena poprawności przeprowadzenia wspomnianego wyżej indywidualnego projektu oraz wskazanie indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju dla uczestnika programu.