Certyfikowany program
LEAN PRACTITIONER dla usług i biura
w formie otwartej

Certyfikowany program LEAN PRACTITIONER pozwala pozyskać kluczowe i praktyczne umiejętności zarządzania i doskonalenia procesów w oparciu o koncepcję Lean Management. Program składa się z trzech sesji warsztatowych, podczas których uczestnicy poznają fundamentalne metody Lean i wykonują w zespole dwa praktyczne projekty na rzeczywistych procesach firm, które goszczą program. Po zakończeniu ostatniej sesji warsztatowej uczestnicy programu wykonują indywidualny projekt polegający na usprawnieniu wcześniej wybranego procesu w swojej organizacji. Indywidualny projekt usprawnienia swoistą „pracę dyplomową” uczestnika programu. Całość programu wieńczy indywidualny coaching i audyt uczestnika programu przez konsultanta Lean Enterprise Intitute Polska (LEI Polska).

Coaching i audyt odbywają się na terenie firmy uczestnika
Celem tego coachingu i audytu jest ocena poprawności przeprowadzenia wspomnianego wyżej indywidualnego projektu oraz wskazanie indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju dla uczestnika programu.

 

– Praktyczne zapoznanie z koncepcją i fundamentalnymi narzędziami Lean Management (cykl PDCA, 5S, jakość u źródła, doskonalenie pracy w oparciu o TWI, raport A3, wizualne sterowanie pracą, doskonalenie procesów w oparciu o Makigami)

– Wypracowanie umiejętności praktycznego stosowania podejścia Lean Management do identyfikowania problemów w procesach biznesowych oraz ich doskonalenia

– Wspieranie swojej organizacji w zwiększaniu efektywności działania, inicjowanie kultury ciągłego doskonalenia, poprawa jakości realizowanych zadań oraz wzrost satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji

 

Absolwent programu Lean Practitioner

– Zyskuje praktyczne umiejętności posługiwania się metodami Lean Management i może je natychmiast wykorzystać w swoim miejscu pracy – dzięki realizacji 3 praktycznych projektów

– Ma szansę na wykonywanie “od zaraz” kluczowych projektów doskonalących wg Lean Management dla swojej firmy – dzięki temu, że program Lean Practitioner w całości został dostosowany do świata firm usługowych i biur

– Program Lean Practitioner może dokonać istotnych zmian w jego ścieżce rozwojowej – dzięki temu, że umiejętności absolwenta potwierdzili audytem eksperci Lean Enterprise Institute Polska, reprezentujący w Polsce Lean Global Network

Pracodawca absolwenta programu Lean Practitioner

– Może natychmiast po certyfikacji Lean Practitioner zlecać absolwentowi projekty doskonalące, ponieważ zdobył on w tym programie praktyczne doświadczenie w Lean Management

– Może oczekiwać, że absolwent będzie rozwijał innych pracowników w kluczowych metodach Lean, ponieważ absolwent osobiście doświadczył, jak Lean Management może udoskonalać procesy w usługach i biurze

– Może oczekiwać od absolwenta szerzenia kultury ciągłego doskonalenia, ponieważ absolwent programu już to udowodnił w praktyce realizując 3 projekty dla realnych procesów

 

Program LEAN PRACTITIONER w zasadniczej swojej części polega na wykonywaniu praktycznych projektów doskonalących w trakcie pracy na procesach zachodzących wewnątrz firm. Pod okiem konsultanta LEI Polska uczestnicy programu realizują dwa praktyczne zespołowe projekty doskonalące. Jeden z tych projektów pozwoli uczestnikom w praktyce zastosować zaawansowane, metody Lean do projektowania reorganizacji złożonych procesów end-to-end. W drugim projekcie uczestnicy programu stosują w praktyce metody TWI, Pracy Standaryzowanej (nie mylić z SOP!) do doskonalenia prac specjalistycznych (szczególnie takich, których nie da się zautomatyzować). Najbardziej kluczowym elementem praktycznego szkolenia w tym programie jest wykonanie przez uczestnika indywidualnego projektu udoskonalenia wybranego miejsca pracy (indywidualny projekt) w swojej organizacji (w okresie 1 -2 tygodni po zakończeniu trzeciego warsztatu) Właśnie ten trzeci, indywidualny projekt, jest swoistą „pracą dyplomową” uczestnika programu.

Program LEAN PRACTITIONER nie przewiduje testów ani egzaminów. Celem programu nie jest przekazanie jedynie wiedzy o stosowaniu Lean Management w obszarze usług i w procesach biurowych. Celem programu jest wypracowanie praktycznych umiejętności stosowania Lean Management do tego stopnia, żeby absolwent programu po wręczeniu certyfikatu był w stanie samodzielnie i skutecznie prowadzić projekty doskonalące w swojej organizacji. Dlatego idea programu LEAN PRACTITIONER zakłada ocenę tych praktycznych umiejętności absolwentów programu tylko i wyłącznie w praktyce („w boju”). Absolwenci programu będą musieli zrealizować w praktyce dwa zespołowe projekty na rzeczywistych procesach. Będą je robić pod okiem konsultanta LEI Polska, który na bieżąco będzie coachował i oceniał, czy uczestnik prawidłowo stosuje w praktyce metody Lean Management. Jeszcze ważniejszym etapem weryfikacji praktycznych umiejętności absolwenta będzie wykonanie przez niego indywidualnego projektu. Obiektywna ocena po takim projekcie będzie potwierdzona indywidualnym coachingiem i audytem w firmie uczestnika przez konsultanta LEI Polska. Ocena tego projektu dokona się na rzeczywistym stanowisku pracy (w „gemba”), gdzie uczestnik przeprowadził swój doskonalący projekt.

Program LEAN PRACTITIONER jest prowadzony przez doświadczonych ekspertów Lean Enterprise Institute Polska z zespołu Lean Service. Są to eksperci, którzy zajmują się wdrażaniem Lean Management w procesach usługowych, a przez to cały program jest bardzo mocno dostosowany do specyfiki firm usługowych.

W odróżnieniu od innych programów certyfikujących w programie LEAN PRACTITIONER nie ma takiej sytuacji, że uczestnicy najpierw przechodzą sekwencję kilku szkoleń, a potem zleca się im przeprowadzenie projektu. W tym programie teoria i praktyka dzieją się równolegle. W trakcie realizacji projektów zespołowych oraz projektu indywidualnego uczestnicy stosują pod okiem konsultanta w praktyce zdobytą wiedzę. I na bieżąco otrzymują informację zwrotną.

Lean Enterprise Institute Polska przygotował program całkowicie dostosowany do specyfiki procesów biznesowych realizowanych w świecie usług (np. w bankowości, ubezpieczeniach, usługach dla biznesu, IT i podobnych) oraz do procesów typowych w obszarach biurowych (np. proces obsługi klienta, rozliczenia finansowe). Wszystkie przykłady, ćwiczenia, gry symulacyjne imitują właśnie procesy usługowe i biurowe. Co więcej? Część praktyczna programu czyli zespołowe projekty przeniosą uczestników programu do rzeczywistych procesów w firmach usługowych.

 

Program jest skierowany do kadry menadżerskiej oraz specjalistów ds. doskonalenia z firm usługowych, np. banków, firm ubezpieczeniowych, centrów usług biznesowych (SSC/BPO), firm leasingowych, usług IT, firm telekomunikacyjnych oraz pracowników części administracyjnej w firmach produkcyjnych.

Polecamy ten program zarówno osobom, które w powyższych sektorach zajmują się zarządzaniem procesami, usprawnieniami, optymalizacją, jak również wszystkim zainteresowanym wykorzystaniem Lean Management do usprawniania swojej codziennej pracy, skutecznego rozwiązywania problemów i konsekwentnego uzyskiwania coraz lepszych wyników biznesowych.

Zachęcamy również te osoby, które miały już możliwość przejść różne programy szkoleniowe w Lean Management, ale chciałyby istotnie poszerzyć swoje kompetencje w szczupłym zarządzaniu w programie, który oferuje “dogłębne zanurzenie w praktykę Lean”. Lean Practitioner to trening Gemba z prawdziwego zdarzenia.

 

Każdy z uczestników po pozytywnej ocenie konsultanta wykonania indywidualnego projektu doskonalącego w Państwa organizacji otrzyma imienny certyfikat ukończenia programu Lean Practitioner w języku polskim i angielskim. Certyfikaty sygnowane są również logo Lean Global Network (Lean Enterprise Institute Polska jest jedynym członkiem w Polsce prestiżowego stowarzyszenia światowych instytutów zajmujących się tematyką Lean Management).

 

tematykaliczba osóbcena netto za szkolenie za uczestnika*
Symulacja Lean dla procesów usługowych i biurowych1 – 22 200 zł
3 – 42 000 zł
51 800 zł
MAKIGAMI – efektywna metoda doskonalenia procesów przebiegających przez kilka działów1 – 22 200 zł
3 – 42 000 zł
51 800 zł
Metody TWI – prosty sposób na szybkie usprawnianie prac specjalistycznych1 – 22 200 zł
3 – 42 000 zł
51 800 zł
Projekt indywidualny14 800 zł
22 500 zł
3 i więcej1 800 zł
Łączna cena za udział w programie Lean Practitioner wg ilości przesłanych osób
Symulacja Lean dla procesów biurowych
MAKIGAMI – efektywna metoda doskonalenia procesów przebiegających przez kilka działów
Metody TWI – prosty sposób na szybkie usprawnianie prac specjalistycznych
Projekt indywidualny
111 400 zł
28 500 zł
3 i więcej7 200 zł

Pobierz i wypełnij formularz zgłoszenia aby się zapisać.

zapisz się

*Podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% VAT. Ceny promocyjne obowiązują przy wykupieniu udziału w całym programie Lean Practitioner. Biorąc udział w poszczególnych tematach cena za udział liczona jest wg cen katalogowych podanych na stronie każdego z tematów.

Uwaga: podczas sesji coachingu i audytu w miejscu pracy uczestnika programu konsultant LEI Polska jest w stanie przeprowadzić taką sesję dla maks. 4 – 5 osób z tej samej firmy

Powyższe ceny obejmują:

– przeprowadzenie działań doradczych i szkoleniowych w proponowanym zakresie czasowym

– przeprowadzenie sesji coachingu i audyt indywidualnej projektu Kaizen w siedzibie firmy uczestnika

– drukowane materiały dla uczestników

– imienny certyfikat dla każdego uczestnika warsztatów

– catering

Powyższe ceny nie obejmują: 

Kosztu dojazdów konsultantów do siedziby Klienta oraz ich zakwaterowania w trakcie wizyty coachingowej

Rezerwacja

Monika Kowalczyk

Monika Kowalczyk

+48 505 989 892

monika.kowalczyk@lean.org.pl

Tomasz Piotrowski

Tomasz Piotrowski

+48 665 006 297

tomasz.piotrowski@lean.org.pl