– Praktyczne zapoznanie z koncepcją i fundamentalnymi narzędziami Lean Management (cykl PDCA, 5S, jakość u źródła, doskonalenie pracy w oparciu o TWI, raport A3, wizualne sterowanie pracą, doskonalenie procesów w oparciu o Makigami)

– Wypracowanie umiejętności praktycznego stosowania podejścia Lean Management do identyfikowania problemów w procesach biznesowych oraz ich doskonalenia

– Wspieranie swojej organizacji w zwiększaniu efektywności działania, inicjowanie kultury ciągłego doskonalenia, poprawa jakości realizowanych zadań oraz wzrost satysfakcji klientów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacji

 

Absolwent programu Lean Practitioner

– Zyskuje praktyczne umiejętności posługiwania się metodami Lean Management i może je natychmiast wykorzystać w swoim miejscu pracy – dzięki realizacji 3 praktycznych projektów

– Ma szansę na wykonywanie „od zaraz” kluczowych projektów doskonalących wg Lean Management dla swojej firmy – dzięki temu, że program Lean Practitioner w całości został dostosowany do świata firm usługowych i biur

– Program Lean Practitioner może dokonać istotnych zmian w jego ścieżce rozwojowej – dzięki temu, że umiejętności absolwenta potwierdzili audytem eksperci Lean Enterprise Institute Polska, reprezentujący w Polsce Lean Global Network

Pracodawca absolwenta programu Lean Practitioner

– Może natychmiast po certyfikacji Lean Practitioner zlecać absolwentowi projekty doskonalące, ponieważ zdobył on w tym programie praktyczne doświadczenie w Lean Management

– Może oczekiwać, że absolwent będzie rozwijał innych pracowników w kluczowych metodach Lean, ponieważ absolwent osobiście doświadczył, jak Lean Management może udoskonalać procesy w usługach i biurze

– Może oczekiwać od absolwenta szerzenia kultury ciągłego doskonalenia, ponieważ absolwent programu już to udowodnił w praktyce realizując 3 projekty dla realnych procesów