Program LEAN PRACTITIONER w zasadniczej swojej części polega na wykonywaniu praktycznych projektów doskonalących w trakcie pracy na procesach zachodzących wewnątrz firm. Pod okiem konsultanta LEI Polska uczestnicy programu realizują dwa praktyczne zespołowe projekty doskonalące. Jeden z tych projektów pozwoli uczestnikom w praktyce zastosować zaawansowane, metody Lean do projektowania reorganizacji złożonych procesów end-to-end. W drugim projekcie uczestnicy programu stosują w praktyce metody TWI, Pracy Standaryzowanej (nie mylić z SOP!) do doskonalenia prac specjalistycznych (szczególnie takich, których nie da się zautomatyzować). Najbardziej kluczowym elementem praktycznego szkolenia w tym programie jest wykonanie przez uczestnika indywidualnego projektu udoskonalenia wybranego miejsca pracy (indywidualny projekt) w swojej organizacji (w okresie 1 -2 tygodni po zakończeniu trzeciego warsztatu) Właśnie ten trzeci, indywidualny projekt, jest swoistą „pracą dyplomową” uczestnika programu.

Program LEAN PRACTITIONER nie przewiduje testów ani egzaminów. Celem programu nie jest przekazanie jedynie wiedzy o stosowaniu Lean Management w obszarze usług i w procesach biurowych. Celem programu jest wypracowanie praktycznych umiejętności stosowania Lean Management do tego stopnia, żeby absolwent programu po wręczeniu certyfikatu był w stanie samodzielnie i skutecznie prowadzić projekty doskonalące w swojej organizacji. Dlatego idea programu LEAN PRACTITIONER zakłada ocenę tych praktycznych umiejętności absolwentów programu tylko i wyłącznie w praktyce („w boju”). Absolwenci programu będą musieli zrealizować w praktyce dwa zespołowe projekty na rzeczywistych procesach. Będą je robić pod okiem konsultanta LEI Polska, który na bieżąco będzie coachował i oceniał, czy uczestnik prawidłowo stosuje w praktyce metody Lean Management. Jeszcze ważniejszym etapem weryfikacji praktycznych umiejętności absolwenta będzie wykonanie przez niego indywidualnego projektu. Obiektywna ocena po takim projekcie będzie potwierdzona indywidualnym coachingiem i audytem w firmie uczestnika przez konsultanta LEI Polska. Ocena tego projektu dokona się na rzeczywistym stanowisku pracy (w „gemba”), gdzie uczestnik przeprowadził swój doskonalący projekt.

Program LEAN PRACTITIONER jest prowadzony przez doświadczonych ekspertów Lean Enterprise Institute Polska z zespołu Lean Service. Są to eksperci, którzy zajmują się wdrażaniem Lean Management w procesach usługowych, a przez to cały program jest bardzo mocno dostosowany do specyfiki firm usługowych.

W odróżnieniu od innych programów certyfikujących w programie LEAN PRACTITIONER nie ma takiej sytuacji, że uczestnicy najpierw przechodzą sekwencję kilku szkoleń, a potem zleca się im przeprowadzenie projektu. W tym programie teoria i praktyka dzieją się równolegle. W trakcie realizacji projektów zespołowych oraz projektu indywidualnego uczestnicy stosują pod okiem konsultanta w praktyce zdobytą wiedzę. I na bieżąco otrzymują informację zwrotną.

Lean Enterprise Institute Polska przygotował program całkowicie dostosowany do specyfiki procesów biznesowych realizowanych w świecie usług (np. w bankowości, ubezpieczeniach, usługach dla biznesu, IT i podobnych) oraz do procesów typowych w obszarach biurowych (np. proces obsługi klienta, rozliczenia finansowe). Wszystkie przykłady, ćwiczenia, gry symulacyjne imitują właśnie procesy usługowe i biurowe. Co więcej? Część praktyczna programu czyli zespołowe projekty przeniosą uczestników programu do rzeczywistych procesów w firmach usługowych.