Budowanie efektywnej organizacji

Co robimy?

 • Dajemy prezesom i właścicielom metody, dzięki którym kadra firmy realizuje ich wizję i wdraża założoną strategię firmy w życie
 • Wdrażamy efektywne standardy organizacji i zarządzania tak, aby firma jako całość  działała lepiej
 • Dajemy kadrze menadżerskiej metody efektywnego zarządzania swoimi obszarami
 • Pomagamy wdrożyć  kulturę ciągłego doskonalenia i efektywnego rozwiązywania problemów
 • Sprawiamy, że ludzie angażują się w realizację celów firmy i podejmują wyzwania
 • Poprawiamy komunikację i współpracę pomiędzy działami
 • Zapewniamy szerokie wsparcie bardzo doświadczonych konsultantów, mających za sobą wiele lat wdrożeń i transformacji Lean w różnych branżach oraz w firmach o rozmaitej specyfice i wymaganiach rynkowych
Budowanie efektywnej organizacji, Lean Enterprise Institute Polska

Przykłady realizowanych działań projektowych

 • Wdrażanie w firmie całościowego systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri
 • Wdrożenie systemu dziennych spotkań operacyjnych
 • Mapowanie strumienia wartości dla wybranych rodzin produktowych w celu optymalizacji przepływu materiałów oraz informacji
 • Ułożenie struktury organizacyjnej fabryki, wspierającej efektywną pracę oraz ciągłe doskonalenie
 • Wdrożenie systemu motywacyjnego wspierającego kulturę Kaizen
 • Zmiana sposobu działania firmy poprzez wdrożenie wybranych metod Lean do codziennej praktyki (np. metod rozwiązywania problemów, doskonalenia procesów, standaryzacji pracy, rutyn menadżerskich)
 • Programy rozwojowe dla liderów, brygadzistów, mistrzów oraz kadry zarządzającej fabryki
 • Wdrożenie rozwiązań dla doskonalenia metod zapewnienia bezpieczeństwa pracy
 • Wdrażanie w firmie całościowego systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri
 • Wdrożeniu w firmie systemu zarządzania zespołami w oparciu o metodę Lean Team Transformation
 • Usprawnienie i ustandaryzowanie kluczowych procesów firmy w perspektywie end-to-end
 • Wdrażanie metod stymulujących współpracę pomiędzy działami
 • Wdrożenie kultury nakierowanej na poprawę efektywności firmy
 • Zmiana sposobu działania firmy poprzez wdrożenie wybranych metod Lean do codziennej praktyki (np. metod rozwiązywania problemów, doskonalenia procesów, standaryzacji pracy, rutyn menadżerskich)
 • Rozwój kompetencji menadżerów, liderów
 • Rozwój kompetencji wewnętrznych ekspertów ds. doskonalenia procesów
 • Wdrażanie mechanizmów, które będą motywować ludzi do rozwiązywania problemów, ciągłego doskonalenia i utrzymania wdrożonych zmian
Budowanie efektywnej organizacji, Lean Enterprise Institute Polska

Studia przypadków

 • Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri w firmie KRUK S.A. (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri oraz usprawnianie wybranych procesów w firmie Gaspol S.A. (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Wsparcie wdrożenia zestawu metod nakierowanych na poprawę efektywności w Eurobank (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Usprawnianie wybranych obszarów (np. sprzedaż, call centre, IT, operacje) w oparciu o model Lean Team Transformation i/lub metodę Hoshin Kanri
 • Usprawnienie wybranych kluczowych procesów z wykorzystaniem takich metod, jak MAKIGAMI, Mapowanie Strumienia Wartości, czy narzędzi standaryzacji procesów
 • Realizacja projektów pilotowych, w ramach których powstaje wzorcowy obszar w firmie
 • Poprawa produktywności zespołów operacyjnych w oparciu o Studium Produktywności
 • Zmiana sposobu działania ludzi poprzez wdrożenie wybranych metod Lean do codziennej praktyki (np. metod rozwiązywania problemów, doskonalenia procesów, standaryzacji pracy, rutyn menadżerskich)
 • Rozwój kompetencji menadżerów, liderów w danym obszarze
 • Rozwój kompetencji ekspertów wewnętrznych w usprawnianiu wybranych obszarów i/lub procesów