Budowanie efektywnej organizacji

 

Celem tego typu projektów jest zmiana firm w bardziej efektywne, co przekłada się na osiąganie przez nie lepszych wyników. Zwiększenie efektywności organizacji typowo wiąże się z wdrożeniem najlepszych praktyk w zakresie:

 • Organizacji procesów (np. logistyki, produkcji, planowania, inżynierii, rozwoju produktów, sprzedaży, realizacji usług, realizacji projektów)
 • Współpracy z dostawcami i klientami
 • Sposobu pracy kadry menadżerskiej (co obejmuje zarządzanie ludźmi, wynikami, rozwiązywanie problemów i ciągle doskonalenie)
 • Angażowania kadry firmy we wspólną realizację strategii firmy (kaskadowanie celów, przypisanie odpowiedzialności, monitorowanie celów i reagowanie na sytuacje, kiedy ich nie osiągamy)
 • Współpracy różnych działów i zespołów wzdłuż strumieni wartości
 • Systemów motywacji i rozwoju ludzi
 • Zaangażowania kadry firmy w ciągłe doskonalenie

W niektórych przypadkach pomagamy również w sformułowaniu strategii firmy.

Nasze projekty tego typu oparte są na uznanej na świecie metodologii Lean Transformation Framework LTF (dowiedz się więcej o naszym podejściu). Model LTF jest modelem sytuacyjnym, tzn. takim, który jest dostosowywany do bieżącej sytuacji firmy. Projekty nie są więc realizowane szablonowo i nie polegają na wdrożeniu listy „dobrych praktyk”. To co jest wdrażane i w jaki sposób, zależy od tego co jest najbardziej kluczowe w danym momencie dla firmy, co najbardziej przełoży się na wyniki, a także od możliwości tej firmy w zakresie adaptacji nowych rozwiązań. Dzięki temu, że mamy szeroką kadrę ekspertów, którzy specjalizują się w usprawnianiu różnych obszarów firm, czy różnych branż, możemy łatwo dostosować się do specyfiki konkretnej firmy (dowiedz się więcej o zespole naszych ekspertów).

Przykłady realizowanych działań projektowych

 • Wdrażanie w firmie całościowego systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri
 • Wdrożenie systemu dziennych spotkań operacyjnych
 • Mapowanie strumienia wartości dla wybranych rodzin produktowych w celu optymalizacji przepływu materiałów oraz informacji
 • Ułożenie struktury organizacyjnej fabryki, wspierającej efektywną pracę oraz ciągłe doskonalenie
 • Wdrożenie systemu motywacyjnego wspierającego kulturę Kaizen
 • Zmiana sposobu działania firmy poprzez wdrożenie wybranych metod Lean do codziennej praktyki (np. metod rozwiązywania problemów, doskonalenia procesów, standaryzacji pracy, rutyn menadżerskich)
 • Programy rozwojowe dla liderów, brygadzistów, mistrzów oraz kadry zarządzającej fabryki
 • Wdrożenie rozwiązań dla doskonalenia metod zapewnienia bezpieczeństwa pracy
 • Wdrażanie w firmie całościowego systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri
 • Wdrożeniu w firmie systemu zarządzania zespołami w oparciu o metodę Lean Team Transformation
 • Usprawnienie i ustandaryzowanie kluczowych procesów firmy w perspektywie end-to-end
 • Wdrażanie metod stymulujących współpracę pomiędzy działami
 • Wdrożenie kultury nakierowanej na poprawę efektywności firmy
 • Zmiana sposobu działania firmy poprzez wdrożenie wybranych metod Lean do codziennej praktyki (np. metod rozwiązywania problemów, doskonalenia procesów, standaryzacji pracy, rutyn menadżerskich)
 • Rozwój kompetencji menadżerów, liderów
 • Rozwój kompetencji wewnętrznych ekspertów ds. doskonalenia procesów
 • Wdrażanie mechanizmów, które będą motywować ludzi do rozwiązywania problemów, ciągłego doskonalenia i utrzymania wdrożonych zmian
 • Usprawnianie wybranych obszarów (np. sprzedaż, call center, IT, operacje) w oparciu o model Lean Team Transformation i/lub metodę Hoshin Kanri
 • Usprawnienie wybranych kluczowych procesów z wykorzystaniem takich metod, jak MAKIGAMI, Mapowanie Strumienia Wartości, czy narzędzi standaryzacji procesów
 • Realizacja projektów pilotowych, w ramach których powstaje wzorcowy obszar w firmie
 • Poprawa produktywności zespołów operacyjnych w oparciu o Studium Produktywności
 • Zmiana sposobu działania ludzi poprzez wdrożenie wybranych metod Lean do codziennej praktyki (np. metod rozwiązywania problemów, doskonalenia procesów, standaryzacji pracy, rutyn menadżerskich)
 • Rozwój kompetencji menadżerów, liderów w danym obszarze
 • Rozwój kompetencji ekspertów wewnętrznych w usprawnianiu wybranych obszarów i/lub procesów
Budowanie efektywnej organizacji, Lean Enterprise Institute Polska

Studia przypadków

 • Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri w firmie KRUK SA (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Zwiększenie efektywności i terminowości poprzez zbudowanie elastycznych zespołów w firmie KRUK SA (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri oraz usprawnianie wybranych procesów w firmie Gaspol (przeczytaj klikając TUTAJ i TUTAJ)
 • Wsparcie wdrożenia zestawu metod nakierowanych na poprawę efektywności w Eurobank (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Wdrożenie Hoshin Kanri i usprawienie procesów sprzedażowych w firmie Opinion (przeczytaj klikając TUTAJ)