Rozwój kompetencji pracowników

Głęboko wierzymy w to, że nawet najlepsze założenia i strategie transformacji Lean nie sprawdzą się, jeśli nie będą zbudowane na odpowiednim zaangażowaniu i kompetencjach pracowników oraz kierownictwa, którzy w tych transformacjach uczestniczą. Dlatego tak ważne jest rozwinięcie odpowiednich umiejętności miękkich i twardych wśród różnych grup pracowników fabryki objętej zmianami w kierunku ciągłego doskonalenia. Nie oznacza to, że każdy pracownik musi umieć wszystko – klucz do sukcesu tkwi tutaj w kilku aspektach, w których zakresie udzielamy wsparcia:

  • W odpowiednim określeniu potrzebnego zakresu kompetencji pracowników w zależności od wyznaczonych celów transformacji / wdrożenia Lean w firmie
  • W sprawnym przeprowadzeniu rozwoju kompetencji z wykorzystaniem najlepszych dostępnych praktyk produkcyjnych, charakterystycznych dla branży i specyfiki procesów
  • W doborze koniecznych umiejętności praktycznych stosownie do zajmowanej przez pracownika pozycji w firmie
  • W wybraniu właściwej metody praktycznego opanowania umiejętności przez pracowników (warsztaty praktyczne, samodzielne działania na podległym obszarze, coaching, mentoring, wizyty w innych firmach, warsztaty doskonalenia umiejętności dla trenerów)
Rozwój kompetencji pracowników, Lean Enterprise Institute Polska