Wdrażanie wybranych metod i narzędzi Lean

Nasze podejście do wdrażania narzędzi, metod i technik Lean Management zakłada, że skuteczne oraz trwałe wdrożenie wymaga nie tylko zbudowania wśród pracowników kompetencji z zakresu danej metody, ale również stworzenia standardów oraz zbudowania systemu zarzadzania, który zaangażuje przełożonych i pracowników w utrzymanie i doskonalenie osiągniętych wyników. Dlatego nasze podejście obejmuje następujące działania:

 • Właściwie rozpoznajemy obszary zastosowania poszczególnych technik i metod Lean Management i definiujemy cele wdrożenia
 • Uruchamiamy obszary pilotażowe, dzięki którym szybko widać korzyści i łatwiej przekonać nieprzekonanych
 • Uczymy budować standardy, dzięki którym wdrożenia mają charakter trwały
 • Służymy wiedzą ekspercką w zakresie wdrożeń na każdym etapie dojrzałości projektu
 • Odpowiednio dobieramy narzędzia do problemów i wyzwań biznesowych
 • Projektujemy i wspieramy proces rozszerzenia efektów wdrożenia danej techniki na całą organizację (inne obszary lub wydziały firmy)
 • Angażujemy przełożonych w budowanie systemów zrządzania wymaganych do utrzymania zmian – uczymy menadżerów i pracowników, jak skutecznie utrzymać i doskonalić wdrożone standardy
Wdrażanie wybranych metod i narzędzi Lean, Lean Enterprise Institute Polska

Przykłady metod, narzędzi, programów wdrożeniowych:

Lista technik, metod i narzędzi, których wdrożenie wspieramy:

 • Audyty kaskadowe
 • Gemba coaching dla przełożonych różnych szczebli
 • Gemba Walk dla przełożonych
 • Doskonalenie strumienia wartości w produkcji wieloasortymentowej
 • Hoshin Kanri (Rozwinięcie celów strategicznych)
 • Jakość u źródła
 • Kanban (system ssący) dla przepływu produkcji oraz materiałów
 • Logistyka wewnętrzna fabryki w oparciu o pętle mleczarza
 • Mapowanie strumienia wartości
 • Organizacja przepływu w gniazdach i liniach produkcyjnych
 • Planowanie wieloasortymentowej produkcji w partiach
 • Poka-Yoke
 • Poziomowanie produkcji w oparciu o heijunkę
 • Praca standaryzowana
 • Praca standaryzowana przełożonych
 • Produkcja dokładnie na czas (Just-in-Time)
 • Projektowanie linii i gniazd według założeń Lean
 • Przepływ Ciągły (Przepływ jednej sztuki)
 • Raport A3
 • Redukcja czasu przezbrojenia (SMED)
 • Rozwiązywanie problemów i projektowanie zakładowych systemów rozwiązywania problemów
 • Sito Glendaya
 • System 5S
 • Systemy motywacyjne w fabrykach
 • Szczupłe utrzymanie ruchu
 • Szczupły magazyn i gospodarka zapasami
 • Totalne produktywne utrzymanie ruchu (TPM)
 • Toyota Kata
 • Metody TWI (Training Within Industry)
 • Wizualne zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie strumieniem wartości

W obszarze usług nasz Instytut oferuje szereg programów wdrożeniowych:

 • Usprawnianie i standaryzacja prac specjalistycznych w oparciu o metody TWI i Pracę Standaryzowaną
 • Usprawnianie procesów przebiegających przez kilka działów metodą MAKIGAMI
 • Rozwiązywanie problemów metodą A3
 • Efektywne zarządzanie zespołem w oparciu o Lean Team Transformation
 • Hoshin Kanri, metoda kaskadowania celów i angażowania kadry w ich realizację
 • Studium Produktywności w procesach usługowych
 • Metody efektywnej pracy w biurze (5S, Sterowanie Wizualne, Standaryzacja Pracy)
 • Inne programy wdrożeniowe na indywidualne zamówienie (np. codzienne spotkania, rutyny menadżerskie, Toyota Kata

W obszarze handlu nasz Instytut oferuje szereg programów wdrożeniowych:

 • Hoshin Kanri, metoda kaskadowania celów i angażowania kadry w ich realizację w specyfice firmy handlowej
 • Efektywne zarządzanie zespołem sprzedażowym w oparciu o Lean Team Transformation
 • Efektywne zarządzanie sklepem w oparciu o Lean Team Transformation
 • Usprawnianie i standaryzacja rutynowych prac w sklepie w oparciu o metody TWI i Standaryzację Pracy
 • Rozwiązywanie problemów metodą A3
 • Usprawnianie procesów sprzedażowych przebiegających przez  kilka działów metodą MAKIGAMI
 • Metody efektywnej pracy w sklepie (5S, Sterowanie Wizualne, Standaryzacja Pracy)
 • Inne programy wdrożeniowe na indywidualne zamówienie  (np. codzienne spotkania, rutyny menadżerskie, Toyota Kata)
Wdrażanie wybranych metod i narzędzi Lean, Lean Enterprise Institute Polska

Przykłady wdrożeń metod i technik Lean Management

 • Od kuriera do montera – TWI jako narzędzie umożliwiające wdrożenie uniwersalnego pracownika firmy produkcyjnej – studium przypadku firmy KK Wind Solutions (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Lean Management System w firmie 3M – zarządzanie strumieniami wartości w oparciu o system ciągłego doskonalenia (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Jak zmienić styl myślenia pracownika o każdym przezbrojeniu – kultura SMED w SFS Poland (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Budowanie kultury lean poprzez warsztaty TPM – studium przypadku firmy Eaton (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Kaizen – na drodze ku doskonałości – studium przypadku firmy ESSELTE (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Rola przywództwa w transformacji lean na przykładzie wdrożenia TPM w oddziałach BSH w Łodzi (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri w firmie KRUK SA (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Wdrożenie systemu zarządzania opartego na kaskadowaniu i realizacji strategii według metody Hoshin Kanri oraz usprawnianie wybranych procesów w firmie Gaspol (przeczytaj klikając TUTAJ i TUTAJ)
 • Metody TWI i Standaryzacji Pracy (przeczytaj studium przypadku firmy Impel TUTAJ, studium przypadku firmy Eurobank TUTAJ oraz studium przypadku firmy Provident TUTAJ)
 • Studium Produktywności w procesach usługowych (przeczytaj studium przypadku firmy Eurobank klikając TUTAJ)
 • Projekt doskonalący w firmie ING (przeczytaj klikając TUTAJ)