w szkoleniach otwartych organizowanych przez Lean Enterprise Institute Polska

Jak się zapisać

Aby wziąć udział w szkoleniu, po dokonaniu wyboru interesujących tematów szkoleń, ich terminów oraz miejsc, należy:

  1. Wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie lean.org.pl
  2. Upewnić się, że otrzymali Państwo na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail potwierdzenie PRZYJĘCIA ZAPISU na szkolenie
  3. Wnieść opłatę za szkolenie przelewem na konto Lean Enterprise Institute Polska o numerze: 85 1750 1064 0000 0000 2011 7303

W przypadku gdyby nie otrzymali Państwo informacji organizacyjnych na tydzień przed szkoleniem prosimy o kontakt z LEI Polska (tel. 506 785 310)

Ogólne warunki uczestnictwa

Oferta warsztatów otwartych skierowana jest wyłącznie do firm i nie dotyczy osób prywatnych, konsultantów oraz trenerów. Ze względów bezpieczeństwa w warsztatach nie mogą brać udziału kobiety w ciąży. LEI Polska zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zapisu uczestnika na szkolenie bez podania przyczyn. Firmy partnerskie współpracujące z LEI Polska, na terenie których organizowane są warsztaty otwarte, mają decydujący głos dopuszczający do udziału w warsztatach uczestników z firm zewnętrznych. LEI Polska nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy przyjęcia przez firmę partnerską zapisanego uczestnika i zobowiązuje się w takim przypadku do zwrotu całości wpłaconej kwoty zamawiającemu.

Opłaty

Warunkiem uczestnictwa jest wniesienie opłaty za udział w warsztatach. Opłatę prosimy dokonać przelewem najpóźniej

7 dni roboczych przed planowaną sesją warsztatów na rachunek:

Lean Enterprise Institute Polska Sp. z o.o., Raiffeisen Bank Polska S.A. 85 1750 1064 0000 0000 2011 7303 z dopiskiem:

„Nazwa szkolenia + wybrana data szkolenia”.

Rezygnacja

Rezygnacja z warsztatów może nastąpić jedynie w formie pisemnej drogą elektroniczną. Rezygnacje należy przesłać na adres: otwarte@lean.org.pl najpóźniej na 7 dni roboczych przed planowanym terminem szkolenia. W przypadku braku pisemnej rezygnacji z  uczestnictwa LEI Polska zastrzega sobie prawo do obciążenia zamawiającego kosztami w wysokości 100% ceny warsztatów, na które dokonano zapisów.

Zakwaterowanie i dojazdy

Ceny szkoleń nie obejmują kosztów noclegów, zakwaterowania i przejazdu uczestników.

Ceny

Ceny za uczestnictwo w poszczególnych warsztatach dostępne są na stronie internetowej LEI Polska pod adresem https://lean.org.pl/szkolenia-otwarte/  

Faktura VAT

Dokonanie zapisu na szkolenie otwarte jest równoznaczne z upoważnieniem LEI Polska do jednorazowego wystawienia zapisującemu faktury VAT bez podpisu odbiorcy.