Rola Managera we wdrażaniu Lean

Wprowadzanie narzędzi Lean nieuwzględniające wątku strategicznego powoduje, że stanowić mogą one zagrożenie dla efektywności organizacji (Rys 4). Dlatego też konieczne jest wypracowanie metodologii wdrażania i oceny systemu ciągłej poprawy przepływów. Kierownictwo powinno jednak pamiętać, że tworzenie „szczupłego” przedsiębiorstwa wymaga zmian nie tylko w organizacji procesów wytwórczych, ale także istotnych przeobrażeń w kulturze i strukturze organizacji.

Ponadto należy wziąć pod uwagę fakt, iż doskonalenie procesów nie kończy się z chwilą wprowadzenia pożądanych usprawnień oraz osiągnięcia zamierzonych wartości wskaźników i mierników, ale jest procesem ciągłej poprawy.

4

Rys. 4 Wprowadzanie narzędzi Lean musi uwzględniać „wątek” strategiczny przedsiębiorstwa

12

Tabela 1 Metody i narzędzia Lean wdrażane w SITECH

Systemy produkcyjne charakteryzują się decentralizacją podejmowania decyzji. Następuje tu przeniesienie zarządzania związanego z planowaniem, kontrolą, ustalaniem harmonogramów produkcji na niższy szczebel zarządzania. Pozwala to efektywniej wykorzystać park maszynowy oraz obniżyć koszty. Ciągłe doskonalenie warunkuje istnienie każdej organizacji, jej rozwój i zyski. Istotą Lean jest ciągłe i stopniowe doskonalenie przepływów, stąd powiązanie tej koncepcji ze strategią organizacji wprowadza ją na drogę poprawy efektywności. Zaprezentowany model ciągłego doskonalenia wywodzący się z cyklu PDCA zakłada dekompozycję strategii organizacji na cele uporządkowane w mapie strategii.

Cele te sprowadzone do poziomu operacyjnego wiążą się z wdrażaniem metod i narzędzi Lean oraz innych koncepcji zarządzania (Rys. 5 i Tab. 1). Ich uporządkowanie i przyjęcie określonej kolejności i miejsce zastosowania w organizacji warunkują prawidłowe i bezkonfliktowe wdrożenie, a monitorowanie z wykorzystaniem mierników zdefiniowanych w Strategicznej Karcie Wyników dostarcza informacji o efektywności organizacji oraz prawidłowości realizowanego procesu ciągłego doskonalenia. Zaprezentowana koncepcja znalazła praktyczne zastosowanie w naszym przedsiębiorstwie, co potwierdza jej skuteczność.

5

Rys. 5 Wdrażanie metod i narzędzi Lean oraz innych koncepcji zarządzania w SITECH wg przyjętej określonej kolejności

Tabela 1 Metody i narzędzia Lean wdrażane w SITECHCechy managerów warunkujące sukces przedsiębiorstwaWyobraźmy sobie Stephana Antigę, który podczas odprawy z siatkarzami mówi im: nie wiem właściwie, po co gramy, ale mamy na to środki, więc grajmy i zobaczmy, co z tego będzie. Czy taka gra ma szansę na sukces???

Zdefiniowanie przyszłego kształtu i stanu firmy oraz kierunku działania dla osiągnięcia stanu przyszłego, to kluczowe zadanie managera firmy zarządzającego przedsiębiorstwem. Ustalenie w oparciu o filozofię Lean: wizji, strategii i celów, a także planów działań, stanowić powinno fundament wszelkich zmian i mapę drogową dla organizacji. Manager musi mieć jasną wizję, dlaczego i jak chce wdrożyć dany program, co osiągnie organizacja dzięki temu, jak będzie mierzony sukces i jakie zasoby trzeba zaangażować.

Jeżeli sam tego nie będzie wiedział, to nie będzie traktował programu zmian jako ważnego i priorytetowego. Trudno będzie wtedy poprawnie przeprowadzić kampanię informacyjną i zaangażować ludzi.Należy pamiętać, że aby się wszystko powiodło musimy postępować według określonego schematu (Rys. 7), takiego, który będzie zrozumiały dla całej organizacji. Nieodzownym elementem rozwoju i ciągłego doskonalenia jest tworzenie kultury Lean na wszystkich poziomach kierownictwa organizacji (Rys 6).

6

Rys. 6 Wybrane cechy kultury Lean na wszystkich poziomach kierownictwa organizacji warunkujące oczekiwane wyniki przedsiębiorstwa

7

Rys. 7 Porównanie schematów postępowania

Ta część serwisu jest dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników. Dostęp do treści bazy wiedzy LEI Polska jest całkowicie bezpłatny.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się!


Zapomniane hasło? Kliknij aby zresetować hasło

Nowy użytkownik? Zarejestruj się!

Jeżeli mają Państwo problem z zalogowaniem się do bazy, prosimy o:

  1. sprawdzenie czy hasło zostało wprowadzone bez spacji
  2. sprawdzenie czy w nazwie użytkownika nie występuje imię bądź jeśli występuje jest ono połączone z innymi znakami
  3. wyczyszczenie pamięci cache poprzez wciśnięcie dwóch klawiszy jednocześnie: CTRL i F5
Jeżeli problem występuje dalej napisz support@firma.lean.org.pl
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. więcej. Zamknij