Studium produktywności w usługach i biurach

Mimo, że w ostatnich latach firmy usługowe bardzo poprawiły produktywność swoich procesów, presja na dalszą jej poprawę jest coraz większa. Centralizacja, automatyzacja procesów, standaryzacja w oparciu o podejście procesowe w wielu wypadkach już nie wystarczają. Z drugiej jednak strony potencjał doskonalenia procesów usługowych, zwłaszcza takich, które oparte są na pracach specjalistycznych, nadal jest duży, choć na pierwszy rzut oka ciężko go zauważyć. Jest to związane z tym, że procesy te są często złożone, wielowariantowe, o małej powtarzalności, a liczba spraw do realizacji zmienia się z dnia na dzień.

Studium Produktywności to metoda, która pozwala analizować takie właśnie procesy i pomaga znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

  • Ile obiektywnie osób potrzebuję w zespole (lub kluczowych zespołach)?
  • Jakie problemy i jakie operacje mają największy wpływ na produktywność pracy w danym zespole?
  • Które problemy należy eliminować, a które operacje doskonalić, aby uzyskać największy wzrost produktywności?
  • Jak zaplanować doskonalenie w perspektywie 12 miesięcy, aby osiągnąć zaplanowane cele poprawy produktywności?

2016-05-11-banner-TWI dla usług

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o Studium Produktywności przeczytaj fragment z książki „Ukryty skarb”

Refleksje nt. Pracy Standaryzowanej – TWI w świecie usług

 

 

 

 

 

Całą książkę „Ukryty skarb” znajdziesz tutaj.

Instruowanie pracowników: na ciężarówkę, na czar par, na czarownicę… Refleksje nt. skutecznego wdrażania do pracy stanowiskowej