Przedstawiamy najbogatszą w Polsce ofertę praktycznych warsztatów szkoleniowych o tematyce Lean Management. Wszystkie nasze szkolenia realizowane są zawsze na realnym obszarze i/lub procesie w firmie. Dostarczają one nie tylko wiedzy, ale pozwalają na szybkie i praktyczne zastosowanie narzędzi, technik i metod Lean Management. Warsztaty realizowane są przy użyciu innowacyjnych technik szkoleniowych, gwarantujących skuteczny proces uczenia i zdobywania umiejętności potrzebnych w życiu zawodowym. Poza szkoleniami dotyczącymi technik Lean Management, jako jedyni w Polsce oferujemy tak szerokie spektrum warsztatów zorientowanych na praktyczne aspekty kultury zarządczej Lean Management. Szkolenia realizowane są w formie otwartej, w formie dedykowanej (w siedzibie Państwa firmy na wytypowanym obszarze i/lub procesie), oraz w formule train-the-trainers (szkolenie trenerów wewnętrznych).

Poniżej prezentujemy aktualną ofertę praktycznych szkoleń. Po wyborze tematu można zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat wybranego szkolenia oraz formy jego realizacji. Nasz zespół chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące prezentowanej oferty.

Jeżeli jesteś zainteresowany wybranym tematem szkolenia i masz dodatkowe pytania zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszenia. Nasz zespół chętnie odpowie na wszelkie pytania dotyczące oferty.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez lean.org.pl., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław w celu i zakresie niezbędnym do realizacji obsługi niniejszego zgłoszenia.

 • lean dla usług
 • podstawy lean
  • Symulacja Lean Manufacturing
  • Lean Management – podstawy dla produkcji
 • budowanie stabilności procesów
  • System 5S – organizacja miejsca pracy (dodatkowo Train the Trainers)
  • Standaryzacja pracy
  • Rozwiązywanie problemów
  • Ciągłe doskonalenie Kaizen
  • Skracanie czasów przezbrojeń – SMED (dodatkowo Train the Trainers)
  • TPM Kompleksowe produktywne utrzymanie ruchu
  • Lean Maintenance – szczupłe utrzymanie ruchu
 • reorganizacja strumienia wartości
  • Mapowanie strumienia wartości dla procesów produkcyjnych
  • Mapowanie strumienia wartości dla procesów wparcia produkcji
  • Mapowanie strumienia wartości w produkcji wieloasortymentowej
  • Doskonalenie wieloasortymentowej produkcji w partiach wg zasad Lean
  • Kaizen strumienia wartości dla procesów okołoprodukcyjnych
 • doskonalenie produkcji i logistyki
  • Szczupły magazyn
  • Ciągły przepływ w gniazdach i liniach produkcyjnych
  • System ssący Kanban
  • Logistyka wewnętrzna fabryki wg zasad Lean
  • Szczupły łańcuch dostaw
  • Reorganizacja procesu transportowego pomiędzy firmami – kursy mleczarza
 • training within industry (TWI)
  • Budowanie systemu szkoleń stanowiskowych wg TWI – instrukcje i instruktaż (dodatkowo Train the Trainers)
  • Doskonalenie metod pracy (dodatkowo Train the Trainers)
  • Relacje z pracownikami
  • Doskonalenie bezpieczeństwa pracy
 • zarządzanie w kulturze lean
  • Standardy pracy menadżera w środowisku Lean
  • Gemba coaching
  • Zarządzać znaczy uczyć – raporty A3 (dodatkowo Train the Trainers)
  • Hoshin-Kanri – rozwinięcie strategii
  • Strategia szkoleń Lean
  • Skuteczny koordynator Lean
  • System motywacyjny w kulturze Lean
  • Jak zrobić dobry audyt?
  • Toyota Kata
  • Warsztaty usprawniające proces organizacji pracy (facylitacja pracy z grupą)
  • Budowanie systemu Kaizen
  • Budowanie systemu BHP
  • Budowanie systemów kadrowych dla potrzeb przedsiębiorstwa Lean
  • Lean Leadership Workshop – warsztat inspiracji Lean dla liderów firmy