Warsztat inspiracji Lean dla leaderów firmy
Lean Leadership Workshop
lleadership_foto

Organizujesz regionalne lub globalne spotkanie?

Szukasz pomysłów na inspirujący warsztat Lean dla liderów Twojej firmy?

Zastanawiasz się, jak zaangażować dużą grupę o różnym stopniu zaawansowania Lean?

Lean Leadership Workshop to prowadzony w interaktywny sposób warsztat dla kadry zarządzającej i/lub kierowniczej firmy poświecony dyskusji nad miejscem Lean w firmie, nad znaczeniem Lean w ogóle i roli liderów w zarządzaniu szczupłym przedsiębiorstwem.
Najważniejsze przesłanie warsztatu

Wdrożenie Lean w firmie to przede wszystkim zbudowanie właściwej kultury organizacyjnej, a kulturę organizacji tworzą przede wszystkim jej liderzy.

lleadership_l
Dla kogo przeznaczony jest warsztat

Dla kadry zarządzającej/kierowników/liderów organizacji/zespołów Lean, osób odpowiedzialnych za określanie kierunków rozwoju i strategii firmy. Dla osób podejmujących decyzje, którzy już zdecydowali się na uzyskiwanie wyników firmy poprzez wdrożenie zasad Lean lub zastanawiają się nad wkroczeniem na ścieżkę Lean. Warsztat nie jest oparty o wcześniejszą znajomość narzędzi Lean, a raczej opiera sie na zdrowym rozsądku i racjonalnych postawach menadżerskich. Jego uczestnikami mogą być zarówno osoby o statusie eksperta Lean, jak i osoby, które stykają się z Lean po raz pierwszy. Warsztat znakomicie nadaje się dla grup o mieszanym stopniu zaawansowania Lean.

cel szkolenia
  • Przekonanie kadry zarządzającej firmą, że Lean to kopalnia możliwości dla firmy
  • Stworzenie forum dla przedyskutowania praktycznych aspektów wdrożenia Lean w firmie (z perspektywy kierownictwa firmy)
  • Uświadomienie, że aby zmieniła sie firma, jej liderzy równiez muszą chcieć się zmienić
  • Możliwość podzielenia się z innymi osobami zarządzającymi firmą oczekiwaniami i niepokojami związanymi z wdrożeniem Lean
język warszatu

Warsztat prowadzony może być po polsku lub angielsku.

czas trwania i struktura warsztatu

W podstawowej wersji warsztat przewidziany jest na 5 godzin (podzielonych na 4 moduły).

Struktura warsztatu oparta jest o 3 podstawowe role menadżera/lidera Lean:

  1. Nadawanie organizacji kierunku i zapewnienie spójności celów
  2. Tworzenie kultury ciągłego doskonalenia
  3. Codzienny coaching organizacji na stanowiskach pracy (Gemba coaching)

Każda z ról wprowadzona bedzie według podstawowego schematu:

lleadership_r