Usprawnienia wybranego obszaru lub procesu w firmie

Dajemy kierownikom i dyrektorom metody, które pozwalają im lepiej zorganizować podległy im wydział/obszar, co przekłada się na poprawę wyników tego obszaru zarówno w aspektach biznesowych (wyniki finansowe, sprzedaż), operacyjnych (w przypadku firm usługowych: jakość, produktywność, koszty a w przypadku firm produkcyjnych: ilość, jakość i terminowość produkcji), jak i ludzkich (satysfakcja z pracy, motywacja pracowników).

Wspieramy firmy w usprawnianiu wybranych obszarów (w przypadku firm usługowych: departamentów, działów czy zespołów, a w przypadku firm produkcyjnych: wydziały, sekcje czy zespoły) i/lub wybranych procesów przebiegających przez kilka jednostek organizacyjnych.

Dzięki temu:

 • Menadżerowie usprawnianych obszarów i ich zespoły osiągają lepsze wyniki
 • Menadżerowie efektywniej zarządzają swoimi obszarami
 • Poprawia się komunikacja w danym dziale i pomiędzy działami skupionymi wokół wspólnego procesu
 • Rozwija się kultura ciągłego doskonalenia i skutecznego rozwiązywania problemów
Usprawnienia wybranego obszaru lub procesu w firmie, Lean Enterprise Institute Polska

Przykłady realizowanych działań projektowych

 • Usprawnienie funkcjonowania logistyki wewnętrznej i magazynowej oraz doskonalenie przepływu materiałów w firmie
 • Zwiększenie wydajności wydziału montażu przy jednoczesnym obniżeniu poziomu zapasów w toku
 • Podniesienie efektywności pracy działu utrzymania ruchu w przełożeniu na wzrost wskaźników OEE maszyn i urządzeń w fabryce
 • Zbudowanie i wdrożenie systemu operacyjnych spotkań dziennych w fabryce wraz z systemem rozwiązywania problemów oraz eskalacji działań korygujących
 • Doskonalenie procesów przygotowania dokumentacji okołoprodukcyjnej oraz procesu zlecania produkcji podwykonawcom
 • Usprawnianie wybranych obszarów (np. sprzedaż, call centre, IT, operacje) w oparciu o model Lean Team Transformation i/lub metodę Hoshin Kanri
 • Usprawnienie wybranych kluczowych procesów z wykorzystaniem takich metod, jak MAKIGAMI, Mapowanie Strumienia Wartości, czy narzędzi standaryzacji procesów
 • Realizacja projektów pilotowych, w ramach których powstaje wzorcowy obszar w firmie
 • Poprawa produktywności zespołów operacyjnych w oparciu o Studium Produktywności
 • Zmiana sposobu działania ludzi poprzez wdrożenie wybranych metod Lean do codziennej praktyki (np. metod rozwiązywania problemów, doskonalenia procesów, standaryzacji pracy, rutyn menadżerskich)
 • Rozwój kompetencji menadżerów, liderów w danym obszarze
 • Rozwój kompetencji ekspertów wewnętrznych w usprawnianiu wybranych obszarów i/lub procesów
 • Usprawnianie organizacji działów handlowych w oparciu o model Lean Team Transformation i/lub metodę Hoshin Kanri
 • Usprawnianie organizacji pracy w sklepach w oparciu o model Lean Team Transformation oraz metody TWI i Standaryzacji Pracy

Studia przypadków

 • Rola managera we wdrażaniu Lean – studium przypadku firmy Sitech (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Zarządzanie produkcją typu High Mix – Low Volume w firmie WABCO Polska (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Ewolucja Lean w Nowy Styl Group – od akordu do procesu ciągłego doskonalenia (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Zmiany Layoutu w Fabryce Systemów Udojowych DeLaval jako stymulator usprawnień w działalności operacyjnej (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Jak zdobyć zaangażowanie operatorów do nowych zadań niezbędnych przy efektywnym wdrażaniu filozofii Lean Management – studium przypadku firmy NIDEC MOTORS & ACTUATORS (przeczytaj klikając TUTAJ)
 • Wdrożenie szczupłego modelu zarządzania zespołami w firmie Randstad
 • Wdrożenie Studium Produktywności w firmie Eurobank (przeczytaj klikając TUTAJ)
Usprawnienia wybranego obszaru lub procesu w firmie, Lean Enterprise Institute Polska

Dowiedz się więcej o stosowanych przez nas metodach

 • Mapowanie strumienia wartości dla produkcji
 • System logistyki wewnętrznej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie działem utrzymania ruchu
 • Kaskadowanie i realizacja strategii w oparciu o metodę Hoshin Kanri
 • Poprawa produktywności zespołów w oparciu o Studium Produktywności i TWI
 • Model zarządzania zespołem Lean Team Transformation
 • Usprawnianie procesów w oparciu o metodę Makigami
 • Kaskadowanie i realizacja strategii w oparciu o metodę Hoshin Kanri
 • Poprawa produktywności zespołów w oparciu o Studium Produktywności i TWI