Technika doskonalenia metod pracy (MP), to sposób efektywnego doskonalenia obecnych metod pracy tak, aby przy tych samych zasobach ludzkich, maszynach i materiałach być zdolnym do produkowania większej liczby dobrych jakościowo wyrobów w krótszym czasie.

Doskonalenie Metod Pracy obejmuje cztery kroki tworzenia nowego i ulepszonego sposobu wykonywania danej pracy:

  1. Pierwszym krokiem jest podział wszystkich elementów działań, jakie obejmują daną pracę.
  2. Kolejnym krokiem jest odpowiedzenie na pytania dotyczące wykonywanych czynności w aktualnej metodzie pracy.
  3. Trzeci krok to rozwój i udoskonalenie, na podstawie zadanych pytań, czynności wykonywanych w obecnej pracy tak, aby zasymulować nowe rozwiązania i stworzyć skuteczniejszą i krótszą metodę wykonywania pracy.
  4. Ostatnim krokiem jest adaptacja nowo opracowanej metody.

Technika doskonalenia Metod Pracy umożliwia przełożonym opracowanie i wdrożenie, z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia podwładnych, nowej i skutecznej metody pracy, która zwiększy liczbę produkowanych, dobrych jakościowo produktów, skróci czas wykonywania zabiegów, oraz wprowadzi standard, który będzie akceptowany zarówno przez przełożonych, jak i podwładnych.