Technika Instruowania Pracowników (IP), to sposób efektywnego szkolenia pracowników z tego, jak powinni prawidłowo i bez błędów wykonywać swoje zadania produkcyjne. Wykorzystując tą technikę przełożeni są w stanie szybciej i skuteczniej szkolić nowych pracowników, aby efektywnie i bez błędów wykonywali swoją pracę, co w  efekcie powinno prowadzić do wzrostu efektywności i wydajności pracy.

Technika IP obejmuje cztery kroki przygotowania szkoleń dla podwładnych:

  1. Pierwszym krokiem poprawnie przeprowadzonego szkolenia pracownika jest odpowiednie przygotowanie szkolonego.
  2. Kolejnym krokiem jest własnoręczne wykonanie pracy, którą pracownik będzie wykonywał, informując go przy tym o wszystkich WAŻNYCH KROKACH, KLUCZOWYCH PUNKTACH oraz POWODACH, dla których są to KLUCZOWE PUNKTY w danej pracy.
  3. Trzecim krokiem poprawnego szkolenia pracowników jest umożliwienie uczniowi spróbowania samodzielnego wykonania pokazanej pracy, przy wymagając równocześnie od niego objaśnienia WAŻNYCH KROKÓW, KLUCZOWYCH PUNKTÓW i POWODÓW, dla których są to KLUCZOWE PUNKTY.
  4. Ostatnim krokiem szkolenia jest monitorowanie postępów samodzielnej pracy szkolonego.

Przeprowadzenie szkolenia w oparciu o technikę IP gwarantuje , że osoba szkoląca przekaże wszystkie wymagane informacje szkolonemu, a szkolony, poprzez powtórzenie  i jednoczesne omówienie przedstawionych czynności, bardzo szybko nauczy się i zrozumie, jak wykonywać dany zabieg.